03 December 2021
Volume: 9
Issue: 55
USolwazi Fatima Suleman.

USolwazi Wase-UKZN Uklonyeliswe nge-2021 Helen Clark-JoPPP

BY: .

Click here for English version

USolwazi u-Fatima Suleman woMkhakha weSayensi yezeFamasi uklonyeliswe ngomklomelo omkhulu i-2021 Helen Clark-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (JoPPP).

I-UKZN ibambe i-AGM ye-13 Yenhlangano Yababengabafundi (Convocation).

I-UKZN ibambe i-AGM ye-13 Yenhlangano Yababengabafundi (Convocation)

BY: .

Click here for English version

UMengameli oshiyayo we-Convocation yase-UKZN uMnu Fanle Sibisi ugcizelele ukubaluleka kokunikela eNyuvesi ngenkathi ekhuluma Emhlanganweni Wonyaka We-Convocation ye-13, ebisezinkundleni zokuxhumana ngobuchwephehse besimanje.

Eminye yemisebenzi yaseNingizimu Afrika ye-Phone Call to the World obekukhangiswa ngayo kwi-COP26.

Baxazulula Izinselelo Zezemvelo Ngobuciko

BY: .

Click here for English version

Uphiko lwe-Centre for Communication, Media and Society (i-CCMS) eSikoleni se-Applied Human Sciences luhlanganyele ne-Art: A Resource for Reconciliation Over the World South Africa (i-ARROWSA) ukwenza umbukiso e-Glasgow obuyingxenye yengqungquthela ebidingida ngezemvelo nokuguquguquka kwesimo sezulu, i-United Nations Climate Change Conference (i-COP26).

Ithimba labasebenzi base-Centre for Rural Health/ HSRC Connect TB project yase-UKZN.

Isiguli Sokuqala Esinofuba Siqede Ukwelashwa Ngohlelo Olusha

BY: .

Click here for English version

Isiguli sokuqala socwaningo olusha lwe-Connect TB siqede ukwelashwa ngempumelelo nangesikhathi ebesinqunyiwe ekupheleni kukaMfumfu.