26 November 2021
Volume: 9
Issue: 54
UDkt Brett van Niekerk.

Isifundiswa Sase-UKZN Sithole Umklomelo Kwezokuphepha Kwi-Inthanethi

BY: .

Click here for English version

Isifundiswa saseSikoleni SeziBalo, Izibalomidanti neziFundo Zekhompyutha uDkt Brett van Niekerk siklonyeliswe nge-Winston Hayden Leadership Award yi-Independent Communication Authority of South Africa (i-ICASA) ngomsebenzi waso wezokuphepha kwi-inthanethi.

UDkt Nokuthula Cele noDkt Janine Hicks.

Izifundiswa Ezimbili Ziklonyelisiwe Ngokuvelela Ekwesekeni Ngokufundisa Nokufunda

BY: .

Click here for English version

UDkt Nokuthula Cele weSikole seZifundo ngeNhlalo yoMphakathi kanye noDkt Janine Hicks weSikole sezoMthetho baklonyeliswe ngokuvelela ekwesekeni ngokufundisa nokufunda.

UMnu Skhulile “SK” Ndlovu nomsebenzi wokwakha i-Avoca Heights.

Owayefunda e-UKZN Ungene Kwezezakhiwo

BY: .

Click here for English version

Umfundi wakudala wase-UKZN noyisikhulu esiphezulu seNtaba Holdings uMnu Skhulile “SK” Ndlovu wenza ezibukwayo embonini yezokwakha!

UNks Boitumelo Mabuza noMnu Denvour Raboroko ehhovisi elisePort Shepstone leKolishi LezeSayensi Yezempilo.

Abafundi Abafundele Ubudokotela E-Cuba Benza Izifundo E-UKZN

BY: .

Click here for English version

Ngemva kokuqeqeshwa iminyaka eyisithupha e-Cuba, abafundi ababili abafundela ubudokotela uMnu Denvour Pabalelo Raboroko noNksz Boitumelo Mabuza bafunda eKolishi LeSayensi YezeMpilo.

UMnu Luthando Molefe ehlonishwa ngobulungu be-Golden Key International Honour Society.

Umfundi weZemfundo Uhlonishwe Ngobulungu Be-Golden Key

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kweZemfundo uMnu Luthando Molefe uhlonishwe ngomklomelo we-Golden Key International Honour Society (i-GKIHS) nobulungu balenhlangano ezintweni eziyinsika ezintathu kulenhlangano okungezemfundo, ubuholi nokusebenza ngomsebenzi esiwenze eminyakeni eyisithupha edlule.