19 November 2021
Volume: 9
Issue: 49
Imifanekiso yezithombe zokulumbana kwamagesi amabili noma ngaphezulu emaqoqweni ezinkanyezi.

Ucwaningo lwe-MeerKAT Luveze Okusha Okusemkhathini

BY: .

Click here for English version

Ithimba lomhlaba jikelele eliholwa ngumcwaningi osemncane waseNingizimu Afrika nowayefunda e-UKZN, uDkt Kenda Knowles lisanda kumemezela ukubuyekezwa kwephepha locwaningo le-MeerKAT Galaxy Cluster Legacy Survey (i-MGCLS).

UNks Thembalethu Shange noMnu Msizi Khoza kwiwebhina yokwabelana ngolwazi yasese-UKZN ngeqhaza nomsebenzi we-Convocation.

I-Convocation Yase-UKZN Ibheke Inamuhla Nekusasa

BY: .

Click here for English version

‘Ubudlelwano bakho nenyuvesi abupheli mhla usemcimbini wokuthweswa iziqu.’

Akade bekwisimpoziyamu, kusuka kwesobunxele nguSolwazi Sandile Songca, uDkt Lolie Makhubu-Badenhorst, uMnu Njabulo Manyoni, uMnu Luke Vorster, noMnu Chee Wai Mak.

Iwebhina Idingide Ukwenziwa Kobuchwepheshe Obusha Bezilimi Zase-Afrika

BY: .

Click here for English version

I-Biennial Language Research Symposium yesine ebihlelwe yiHhovisi Lokuhlelwa noKuthuthukiswa KoLimi eNyuvesi yenziwe ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje.

I-DIFF ifuna izicelo zabafundi abenza amafilimu ukuthi bathumele umsebenzi wabo.

I-Durban International Film Festival Yethule i-Student Film Festival

BY: .

Click here for English version

Isiphethu International Student Film Festival (i-IISFF) yokuqala, ehlelwa yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu, izokwethulwa ngesikhathi se-Durban International Film Festival (i-DIFF).

Kusuka kwesobunxele: UNks u-Nitasha Pillay, uMnu u-Nathan Pillay, noMnu u-Jirah Moodley we-Tagged AI ophume isibili kwi-Youth Innovation Challenge Awards ebise-Botanical Gardens mhla we-10 ngoLwezi wezi-2021.

Abafundi Base-UKZN Baphume Isibili Kwi-Youth Innovation Challenge

BY: .

Click here for English version

Ithimba labafundi base-UKZN elikhaliphile nelikhuthalele ukusebenzela umphakathi liphume endaweni yesibili kwi-@021 Youth Innovation Challenge (i-YIC) ehlelwa yi-Innovate Durban.