12 November 2021
Volume: 9
Issue: 48
Izintokazi zakwaNtuli ohlelweni i-Family Feud South Africa nosaziwayo waseMelika kwithelevishini futhi ongusomahlaya.

Abafundi Emqhudelwaneni Womdlalo Wethelevishini Waphesheya

BY: .

Click here for the English version

mndeni wakwaNtuli, onabafundi base-UKZN nabafundi ababefunda khona kudala, ububambe iqhaza kwi-Family Feud South Africa, intandokazi yomdlalo wethelevishini oshayelwa ngu-Steve Harvey.

Abanqobe kowezi-2021 SA Society of Psychiatrists Congress (kusukela kwesobunxele) nguDkt Shaun Hain, uDkt Nikita Singh noDkt Bilkis Dawood.

Omabhalane Abakhulu BeSayikhathri Base-UKZN Bawine Imiklomelo Engqunqutheleni Ye-SASOP

BY: .

Click here for the English version

Omabhalane Abakhulu abathathu base-UKZN banqobe imiklomelo yocwaningo kwi-20th National Congress ye-South African Society of Psychiatrists (i-SASOP). BangoDkt  Shaun Hain, uDkt Nikita Singh noDkt Bilkis Dawood.

UDkt Danyela Demir nencwadi yakhe entsha.

Umfundi Wezobudokotela E-UKZN Uhlanganyele Incwadi Ngabalobi Besimanje Basezweni

BY: .

Umfundi owenza iziqu zobodokotela esiNgisini eSikoleni SobuCiko uDkt Danyela Demir ubhale ngokuhlanganyela incwadi esihloko sithi: Tracing the (post)Apartheid Novel Beyond 2000. UDkt Demir welulekwa ngocwaningo nguSolwazi Lindy Stiebel.

USolwazi Vincent Nyamori.

Kugujwe Umsebenzi Omangalisayo Kwezemfundo Esifundweni Sokuqala

BY: .

Click here for the English version

UDkt Vincent Nyamori wafika ethimbeni leKhemistri lasophikweni oluse-Westville esemncane ezofundisa ngowezi- 2008, efika ephuma ekubeni ngumcwaningi iminyaka emibili e-University of the Witwatersrand.