05 November 2021
Volume: 9
Issue: 47
USolwazi Ncoza Dlova uyaqhubeka nokugila izimanga.

Udokotela Wesikhumba Ohlonishwayo Emhlabeni Esicongweni Somsebenzi Wakhe

BY: .

Click here for English version

IDini neNhloko yeSikole Sezokwelapha uSolwazi Ncoza Dlova usedlondlobele kwezemfundo wakhushulelwa ekubeni ngusolwazi ophelele.

Amanye amadoda aqotho ase-UKZN.

Umcimbi Wamadoda Aqotho

BY: .

Click here for English version

Mhla zi-2 kuMfumfu i-Residence Life Office eMnyangweni Wezindaba Zokuhlaliswa Kwabafndi, ngokubambisana ne-Gender Equality, bebehlele ingxoxo esihloko sithi Becoming Men of Virtue.

UDkt Saveshree Govender (kwesobunxele) ne-Hypospadias Camp eyayingoNhlaba ngowama-2021 e-IALCH.

Udokotela Ohlinza Izingane Uhlele Izinkambu Zokuhlinza Okuphuthumayo

BY: .

Click here for English version

ISikole Sezokulapha sihalalisele ongudokotela wezingane ohlinzayo uDkt Saveshree Govender oseqhulwini lokusungula i-“Hypospadias Camp” eMnyangweni wokuHlinza Izingane e-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital (e-IALCH).

UMnu Yasheen Jugdawooh.

Owafunda E-UKZN Embangweni We-SAICA I-Trainee Trailblazer Competition

BY: .

Click here for English version

Umfundi one-Onazi kwezokuhlelwa kwamabhuku uMnu Yasheen Jugdawooh ungenye yezimbangi ezinhlanu emcintiswaneni we-South African Institute of Chartered Accountants (i-SAICA) i-2021 Trainee Trailblazer Competition.