14 October 2021
Volume: 9
Issue: 44
USolwazi Shahidul Islam.

Isifundiswa Sase-UKZN Siqokwe njengoMhleli Omkhulu We-World Journal of Diabetes

BY: .

Click here for English version

USolwazi Shahidul Islam weSikole Sesayensi Yempilo eKolishi LeZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi ubekwe waba nguMhleli Omkhulu we-World Journal of Diabetes (i-WJD) eshicilelwa yi-Baishideng Group eMelika.

Ihhovisi laseThekwini le-International Panel on Climate Change Working Group II Technical Support Unit likhiqize incwajana ebizwa ngokuthi What I Can do about Climate Change.

Ukubhekana Ngqo Nokonga Imvelo E-IPCC Technical Support Unit Yase-UKZN

BY: .

Click here for English version

Umsebenzi we-Intergovernmental Panel on Climate Change (i-IPCC) usanda kuqapheleka emhlabeni jikelele ngemva kokuphuma kwengxenye yokuqala kwe-Sixth Assessment Report ye-Working Group I.

Abafundisi bezeNhlalakahe uDkt Thembelihle Makhanya (kwesobunxele) noDkt Maud Mthembu.

Izifundiswa Zakwa-Humanities Zithole Imiklomelo YezeNhlalakahle

BY: .

Click here for English version

Abafundisi beZenhlalakahle uDkt Thembelihle Makhanya noDkt Maud Mthembu bathole imiklomelo ye-Association of South African Social Work Education Institutions (i-ASASWEI).

UMnu Ethan Hammond.

Umfundi WeMastazi Ubambe Iqhaza Emqhudelwaneni Wokuxazulula Izinkinga Zomhlaba

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kwezoBunjiniyela Bamakhemikhali uMnu Ethan Hammond usanda kubamba iqhaza kwi-IBM Quantum Challenge Africa 2021 lapho khona ngosizo lolimi lwe-Python programming, yena nabanye ababambe iqhaza abangu-464 besebenzise umtapo wolwazi we-Qiskit ukuxazulula izinkinga zomhlaba emikhakheni we-optimisation, owezimali nowekhemistri.

Ithimba le-Cabaret and Beyond Festival (kusuka kwesobunxele) ngu-Amanda Kunene, u-Lyle Buxton, u-Sam Landers noTshepo Kcokoane.

I-Cabaret and Beyond Festival Yase-UKZN Iletha Umculo Weshashalazi Omusha EThekwini

BY: .

Click here for English version

Kuzokwethulwa umculo weshashalazi omnandi e-Seabrooke Theatre kusukela mhla we-15 kuya mhla wama-24 kuMfumfu.