29 July 2021
Volume: 9
Issue: 33
Ithuluzi lobuchwepheshe elisha elibiza izigidi zamarandi i-Municipal Innovation Maturity Index (i-MIMI).

Izifundiswa Zase-UKZN Zisungule Indlela Entsha Yokuphucula Ukuhlinzekwa Kosizo Emphakathini

BY: .

Click here for English version

ODkt u-Andrew Okem noSithembiso Myeni baseSikoleni Sezifundo Zokwakha neZentuthuko bebambisene noMnyango WezeSayensi neZokuqamba, i-South African Local Government Association (i-SALGA) ne-Human Sciences Research Council (HSRC) basungule ithuluzi lobuchwepheshe elibiza izigidi zamarandi elibizwa nge-Municipal Innovation Maturity Index (i-MIMI).

Amalungu e-CIVICUS.

Iwebhina Ibheke Isimo Somphakathi Ngesikhathi Se-COVID-19

BY: .

Click here for English version

I-Centre for Civil Society (i-CCS) yase-UKZN neCIVICUS, inhlangano yobumbano emphakathi emhlabeni jikeleke, bebenengqungquthela ngesimo somphakathi ngalesisikhathi sobhubhane i-COVID-19.

UMnu u-Mohamed Hoosen Suleman ekhuluma ngokuba manqika kothisha ukugoma.

Umfundi Wezobudokotela Ukhulume Ngokuba Manqika Kothisha Ngokugoma

BY: .

Click here for English version

UMnyango Wemfundo Eyisisekelo usubone inselelo yokuba manqika ukugoma kothisha emkhankasweni wawo wokugoma.

.

Ukufunda Isayensi Ngesikhathi Se-COVID-19

BY: .

This article has been removed as requested.