15 July 2021
Volume: 9
Issue: 31
Kusukela kwesobunxele: NgoSolwazi u-Federico Settler, Maheshvari Naidu noSimangaliso Kumalo noDkt Beatrice Okyere-Manu.

Izifundiswa ZaseKolishi LezesiNtu Ocwaningweni Oluyingqophamlando

BY: .

Click here for English version

Izifundiswa ezine zaseKolishi lezesiNtu oSolwazi Federico Settler, Maheshvari Naidu noSimangaliso Kumalo noDkt Beatrice Okyere-Manu bayingxenye yocwaningo oluyingqophamlando oluqalwe yi-International Research Training Group (i-IRTG).

USolwazi u-Rajendra Rajaram, uMholi Wezifundo eSikoleni Sokuhlela Amabhuku Ezimali, Ezomnotho neZezimali.

Isifundiswa Siqokelwe Kwi-Technical Working Group on Resolving Insolvency

BY: .

Click here for English version

USolwazi Rajendra Rajaram, umholi kwezezifundo eSikoleni Sezifundo Zokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali, Ezomnotho neZimali, useqokwe njengelungu le-Technical Working Group on Resolving Insolvency ngaphansi kwe-Ease of Doing Business Programme.

Owayengumfundi e-UKZN uNksz Tshegofatso Molefe.

Owayengumfundi Wase-UKZN Kowamanqamu e-Top 30 Miss SA 2021

BY: .

Click here for English version

Owayengumfundi e-UKZN uNksz Tshegofatso Molefe, oneminyaka engama-26, uzimisele ukukhombisa abantu ukuthi ukunqoba isicoco sonobuhle akupheleli ebuhleni nje kuphela.