11 February 2021
Volume: 9
Issue: 2
Abafundi bebongwa ngesinye sezikhungo ebebetshalwe kuzona.

Abafundi Bezobuhlengikazi E-UKZN Benze Ezibukwayo

BY: .

Click here for English version

‘Siyabonga ngokumela kahle i-UKZN kwezempilo nangokwemukela imigomo yase-UKZN yenhlonipho, ukwenza kahle, nokunakekela amakhasimende, ubuqotho nokwethembeka. Niqhubeke njalo,’ usho kanje uMholi Wezifundo Zezobuhlengikazi e-UKZN, esho kubafundi bezobuhlengikazi abasanda kuqeda ukuqeqeshwa kwezempilo ezibhedlela ezihlukene zaseThekwini.

USolwazi Tafadzwa Mabhaudhi.

Umklomelo weSekelashansela Kumcwaningi Wesayensi Yezithombo Ophumelele

BY: .

Click here for English version

UTafadzwa Mabhaudhi, oyi-Research Associate Professor nomunye wabaQondisi be-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) KuSikole sezeSayensi yezoLimo, ezoMhlaba neMvelo ngesingisi i-School of Agricultural Earth and Environmental Sciences (i-SAEES) e-UKZN uklonyeliswe nge-Vice-Chancellor’s Research Award yangowezi-2020 ngeqhaza lakhe elikhulu kwezokucwaninga negama asezakhele lona emhlabeni emkhakheni wakhe.

USolwazi Colleen Downs (kwesobunxele) noDkt Lorinda Hart (kwesokudla) bangabahleli bencwadi yocwaningo entsha ngezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela.

Incwadi Entsha Ngocwaningo Nokuphathwa Kwezinyoni Zokufika

BY: .

Click here for English version

USolwazi Colleen Downs, oyi-South African Research Chair in Ecosystem Health and Biodiversity in KwaZulu-Natal and the Eastern Cape, noDkt Lorinda Hart noMcwaningi wase-UKZN nongumfundisi e-University of Namibia, bangabahleli bebhuku locwaningo lwe-Centre for Agriculture and Bioscience International (i-CABI) ngesihloko sezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela.