13 May 2021
Volume: 9
Issue: 15
Owayengumfundi wakudala e-UKZN, u-Joe Singh wamukele umklomelo omkhulu kwezempilo e-New Zealand.

Owayengumfundi Wakudala Uklonyeliswe Nge-Order of Merit Yase-New Zealand

BY: .

Click here for English version

Owayengumfundi wakudala e-UKZN, owathola iziqu Esikoleni Sezobudokotela ngonyaka wezi-1978 nnowathuthela e-New Zealand ngonyaka wezi-1982, uklonyeliswe nge-Order of Merit kwezempilo.

USolwazi u-Keyan Tomaselli nencwadi yakhe entsha.

Isifundiswa Sase-UKZN Sibhale Ngempilo Yesimanje YaseNyuvesi

BY: .

Click here for English version

USolwazi osathatha umhlalaphansi kodwa osasebenza u-Keyan Tomaselli wase-Centre for Communication, Media and Society (i-CCMS) wethule incwadi yakhe entsha ethi: Contemporary Campus Life: Transformation, Manic Managerialism and Academentia.

UDkt u-Kapil Narain wase-UKZN.

Umfundi Wakudala Wase-UKZN Usebenze kwi-African Union COVID-19 Youth Advocacy Group

BY: .

Click here for English version

UDkt Kapil Narain, owethweswa iziqu zobudokotela e-UKZN ngonyaka wezi-2020, usebenze kwi-African Youth Front on Coronavirus (i-AYFC), umkhankaso we-Office of the Youth Envoy and Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) ye-African Union.

USolwazi Mariam Seedat-Khan.

OweSosiyoloji Uqokelwe i-International Amazing Women Award

BY: .

Click here for English version

Ungoti wesosiyoloji kwezokwelapha wase-UKZN uSolwazi Mariam Seedat-Khan uqokelwe indondo i-My Pink Stilettos Amazing Women International Award eklomelisa abantu besifazane basemhlabeni jikelele abenza izinto ezimangalisayo ukufukula nokuthuthukisa umphakathi.