15 October 2020
Volume: 8
Issue: 44
Kusukela phezulu kuya kwesokudla: nguSolwazi Nirmala Gopal, uSolwazi Mzikazi Nduna, noDkt Ephraim Sibanyoni noDkt Amira Paripurna.

Ingxoxo Ngokubulawa Kwabesifazane eNingizimu Afrika Ngesikhathi se-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Ingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe eKolishi lezesiNtu esihloko sithi: Conceptualisation, Implications and Patterns of Femicide During COVID-19 and Preventative Measures ibinoSolwazi Mzikazi Nduna(wase-Wits University) noDkt Amira Paripurna (wase-Universitas Airlangga, e-Indonesia).

Owayengumfundi wase-UKZN, uNkk Siphokazi Pearl Mahapa.

Owayengumfundi Uvelele Kwezokwelashwa Kwamehlo

BY: .

Click here for English version

Owayengumfundi weziqu ze-Bachelor of Optometry uNkk uSiphokazi Pearl Mahapa usenamagumbi amabili ezindawo zokuhlola amehlo ezindaweni ezimbili eGauteng e-Randburg nase-Midrand, kanti uhlose ukuvula ezinye!

Owayengumfundi wase-UKZN, uMnu Zakes Bantwini.

Owayengumfundi Unikele Emindenini Ehlwempu Eyi-2 000

BY: .

Click here for English version

Umculi we-House nowayengumfundi wase-UKZN uMnu u-Zakes Bantwini usanda kuvakashela i-Ubuntu Pathways elokishini laseBhayi iZwide, wafike wanikela ngemali ayithola ngokuqopha ayenze ngenoni alicula nomculi waseMelika u-Lauv, lapho khona uBantwini eqophe kabusha i-Modern Loneliness.

Umfundi wezokulingisa wase-UKZN, uNks Nomthandazo “Tee” Xaba.

Umfundi Wezokulingisa Uthole Indawo Emdlalweni kaMabonakude Uzalo

BY: .

Click here for English version

Umfundi wemidlalo yokulingisa wase-UKZN nowangenela isizini ye-13 ye-Idols SA ne-My Kitchen Rules, uNks Nomthandazo "Tee" Xaba, uthole indawo emdlalweni kamabonakude wansuku zonke ohamba phambili Uzalo.