01 October 2020
Volume: 8
Issue: 42
UMnu Kapil Narain ungomunye we-200 Young South Africans ye-Mail & Guardian.

Umfundi wezobuDokotela e-UKZN Uhlonishwe yi-Mail & Guardian

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza unyaka wesithupha kuziqu zobuDokotela, uMnu Kapil Narain, ungomunye we-200 Young South Africans abahlonishwe yiphephandaba i-Mail & Guardian.

USolwazi wekhemistri yezemithi yokwelapha olikizela izindondo u-Beatriz de la Torre.

USosayensi Wase-UKZN Uqokelwe KwiBhodi Eluleka KwezokuHlelwa KweBhuku Locwaningo Elihlonishwayo

BY: .

Click here for English version

USosayensi odle ngokuhlabana kwi-Green Solid-Phase Peptide Sythesis, uSolwazi Beatriz de la Torre ukhethwe ukuthi abe yilungu leBhodi Eluleka KwezokuHlelwa yebhuku locwaningo i-ACS Omega.

Owayengumfundi wase-UKZN, uNksz Holly Wasserfall, odume ngelika-Holly Rey.

Ingoma Yowayengumfundi wase-UKZN I-You ka-Holly Rey Ithole I-Triple Platinum

BY: .

Click here for English version

Umculi we-house, uNksz u-Holly Wasserfall, odume ngelika-Holly Rey ujabule kakhulu ngenkathi ethola ukuthi ingoma yakhe i-You isishaye i-Triple Platinum.

USolwazi Dan Remenyi nencwadi yakhe ethi: The University of the Future: Responding to COVID-19.

Incwadi Ehlelwe Ngokuhlanganyela Ngoyawefunda e-UKZN Ibheka Ikusasa LezeMfundo Ephakeme Emva Kwe-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Ingabe iyophinde ifane imfundo yasenyuvesi emva kobhubhane i-COVID-19?