23 September 2020
Volume: 8
Issue: 41
Ithimba le-Enactus lase-UKZN.

I-Enactus UKZN Ikweli-16 Emhlabeni!

BY: .

Click here for English version

Ithimba le-Enactus lase-UKZN liqede kwi-Top 16 kwi-ENACTUS World Cup yangowezi-2020 ebiyenziwe ngobuchwepheshe besimanje, okuyinto enkulu njengoba ibeka iNyuvesi phakathi kwephesenti elilodwa lezikhungo zemfundo ephakeme emhlabeni kwezamabhizinisi omphakathi, ukusungula izinto ezintsha negalelo lokonga imvelo.

Uthisha osemkantshubomvu wase-UKZN, uMnu Andy Gray.

Uthisha Wase-UKZN Unqobe Ngokuhlanganyela i-International Pharmaceutical Award

BY: .

Click here for English version

Uthisha osemnkantshubomvu eKolishi Lezifundo Zezempilo uMnu Andy Gray unqobe ngokuhlanganyela umklomelo waminyaka yonke i-Helen Clark-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (i-JoPPP) Award for Pharmaceutical Policy and Practice Research.

Umfundi weMastazi, uMnu Nqubenhle Mbokazi.

Umfundi wezesiNtu Uthole umfundaze i-Kader Asmal Scholarship

BY: .

Click here for English version

Umfundi weMastazi kwezeNtuthukuo uMnu Nqubenhle Mbokazi uthole umfundaze omkhulu i-Kader Asmal Fellowship ukuthi ayoqhuba izifundo zakhe e-University College Cork e-Ireland unyaka wonke.