27 February 2020
Volume: 8
Issue: 4
UDkt Veron Ramsuran uhlonishwe nge-UKZN Vice-Chancellor’s Award wangowezi-2019.

Umcwaningi Ovelele Uthole Indondo i-Vice-Chancellor’s Award

BY: .

Click here for English version

Umcwaningi omkhulu eKolishi Lezifundo Zezempilo nase-KRISP uDkt Veron Ramsuran uthi ujabule eklonyeliswa nge-UKZN Vice-Chancellor’s 2019 Award yenani lika-R150 000.

Umfundi WezesiNtu e-UKZN, uNks Sasha Nordengen-Corris, owenza kahle kakhulu ekubhukudeni.

Umfundi WezesiNtu Wenze Kahle Kakhulu Ekubhukudeni

BY: .

Click here for English version

Umfundi wezeMfundo uNks Sasha Nordengen-Corris useke wamela iNingizimu Afrika emiqhudelwaneni yokuntweza nokubhukuda eminingi ezingeni lomhlaba wenza kahle kakhulu.