09 July 2020
Volume: 8
Issue: 30
ULayini woCingo wamahhala wokwezokwesekwa kwabafundi e-UKZN.

Inombolo Yocingo Yamahhala Yase-UKZN Yokweseka Abafundi

BY: .

Click here for English version

Ngokohlelo oludidiyelwe lokweseka abafundi ngalesi sikhathi sokufundela emakhaya, i-UKZN isivule ulayini wocingo wamahhala ozokwenza ukuthi bonke abafundi bakuwona womane amaKolishi bakwazi ukushayela emahhovisi akwa-Student Support Services mahhala, kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusukela ngehora lesi-8 ekuseni kuye ekugamanxeni kwehora lesi-4 ntambama.

USolwazi Anil Chuturgoon, uDkt Veron Ramsuran noDkt Lungi Mkhize-Kwitshana bajabule ngokuthola i-ILEX, umshini wokuhlolela i-COVID-19.

I-UKZN Ithole Umshini Wokuhlola I-COVID-19 Ngokushesha

BY: .

Click here for English version

IKolishi lezeSayensi yezeMpilo e-UKZN lithole umshini, obizwa nge-ILEX Genehecker (i-ultra-fast pcr) obiza ama-$10 000, wokuhlola i-COVID-19 ngokushesha.

Kusukela kwesobunxele ngoSolwazi Nirmala Gopal, Jeremy Seekings noSiphamandla Zondi, kanye noDkt Ela Gandhi noMfu Michelle Tryon.

Kudingidwe Ukucwasa Ngokobuhlanga Njengesithiyo Sokubumbana Kwesizwe Kwingosi Yokuxhumana Ngobuchwepheshe

BY: .

Click here for English version

IKolishi lezesiNtu lisanda kubanengosi yokuxhumana ngobuchwepheshe ethi Racial Discrimination: A covert disrupter of Social Cohesion, ngokochungechunge lweKolishi oluthi Transformation and Leadership Lecture Series.

UMnu Kapil Narain ehlolela i-COVID-19 enkabeni yaseNanda eThekwini.

Umfundi WezobuDokotela Ubhekene Ngqo ne-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza unyaka wokugcina ezifundweni zobudokotela, uMnu u-Kapil Narain, usebenze wabhekana ne-COVID-19 ngokuhlola imiphakathi emasontweni amahlanu edlule.