19 June 2020
Volume: 8
Issue: 27
Owayengumfundi wase-UKZN nomculi uZakes Bantwini.

Owayengumfundi WaseNyuvesi u-Zakes Bantwini Wemukelwe e-Harvard

BY: .

Click here for English version

Ingwazi yomculi we-house yaseNingizimu Afrika neyayingumfundi womculo e-UKZN uMnu Zakhele Madida, edume ngelika-Zakes Bantwini, wamukelwe e-Havard University Business School eMelika.

Isitshudeni sezobudokotela sase-UKZN uMnu u-Clement Agoni.

Umfundi Wase-UKZN Ekomidini Lokuhlela Lomhlaba Le-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza iziqu zobudokotela kwezeSayensi yezeMpilo uMnu u-Clement Agoni usanda kuqokwa ukuba abe yilungu le-11 lekomidi lezokuhlela le-COVID-19 le-Global Shapers Community, okungumkhankaso owaqalwa i-World Economic Forum ngonyaka wezi-2011.

Esithangamini sokuhlangana ngobuchwepheshe bekukhona (kusuka kwesobunxele) uSolwazi uSihawukele Ngubane, uDkt u-Johannes John-Langba, uDkt u-Candice Moore noSolwazi u-Eugene Maafo Darteh.

I-Webinar Ibheka Ukwenza Kwe-Afrika Kwi-COVID-19

BY: .

Click here for English version

I-UKZN isanda kuba nesithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe, phecelezi i-webinar, ukubheka ukuthi i-Afrika iyithatha kanjani indaba yobhubhane i-COVID-19 nomphumela wayo kwezokuthula, ezokuphepha, ezempilo yomphakathi nezentuthuko yomphakathi.

USolwazi u-Pragashnie (kwesokudla) nomyeni wakhe u-Sathiesh, unina nendodakazi yakhe u-Giana Ruby.

Isifundiswa Sase-UKZN Kowamanqamu Kuma-Science Oscars

BY: .

Click here for English version

USolwazi we-Occupational Therapy e-UKZN u-Pragashnie Govender ufinyelele kowamanqamu kwi-National Science and Technology Forum (i-NSTF) South 32 Research Awards, ebuye ibizwe ngama-Science Oscars.