21 May 2020
Volume: 8
Issue: 16
USolwazi u-Carol Bertram uqokelwe ukuba nguMhleli we-Journal of Education.

Isifundiswa Sezemfundo Kwesomhleli we-Journal of Education

BY: .

Click here for English version

USolwazi eSikoleni sezeMfundo uNks u-Carol Bertram uqokelwe esikhundleni sokuba ngumHleli we-Journal of Education ehlonishwayo ye-SA Education Research Association.

Ithimba longoti bezempilo liyavumelana ngokuthi ukubhema kwandisa amathuba okuphathwa yi-COVID-19.

Ithimba Longoti Bezempilo Leseka Ukuvalwa Kokudayiswa Kukagwayi

BY: .

Click here for English version

Ukudayisa ugwayi kukwehlise kakhulu ukubhebhetheka kwe-COVID-19 kanti kuzokwethula uhlelo lwezempilo umthwalo emahlombe. Loku kutholwe yithimba longoti ebeliholwa nguSolwazi uMosa Moshabela wase-UKZN.

Kusukela kwesobunxele nguDkt Jaclyn Mann, Dkt Clinton Veale, noDkt Samuel Iwarere.

Ama-FLAIR Fellowship Kubacwaningi Abathathu base-UKZN

BY: .

Click here for English version

Ososayensi abathathu base-UKZN babalwa kubacwaningi abangama-30 base-Afrika abazoxhaswa emsebenzini wabo wocwaningo uhlelo lwe-Future Leaders – African Independent Research (i-FLAIR).

USolwazi u-Fatima Suleman waseMkhakheni wezeSayensi yezeMithi e-UKZN.

Kukhuthazwa Ukuvikelwa Kwabaphethwe yi-COVID-19 Ekugulisweni Yimiphumela Yemithi Engalungile

BY: .

Click here for English version

Amazwe ase-Afrika kudingeka ukuthi abheke indaba yokuqala uhlelo lokuhlola imithi yokwelapha ukuqinisekisa ukuthi iziguli zawo ze-COVID-19 ezilashwa nge-chloroquine ne-hydroxychloroquine zivikelekile ekugulisweni yimiphumela engemihle yale mithi.