13 November 2019
Volume: 7
Issue: 63
USolwazi Alain Assounga nomlingani wakhe ocwaningweni owayefunda e-UKZN, uSolwazi Saraladevi Naicker, bekwi-AFRAN Congress eMombasa, eKenya.

Ucwaningo Oluhlanganyelwe Lwakuleli Lunqobe Indondo Yomhlaba

BY: .

Click here for English version

Ithimba labacwaningi abawongoti kwezempilo nonjiniyela base-UKZN nososayensi bezempilo baseSefako Makgatho Health Sciences University (e-SMU) nase-University of Witwatersrand bahlanganyele ocwaningweni lokuphucula ukusebenza kwezinso kubantu base-sub-Saharan Afrika.

Ithimba lase-UKZN nabafundi bakudala baseBotswana.

Idili Lethimba lase-UKZN kanye Nabafundi BaseBotswana Bakudala

BY: .

Click here for English version

Ihhovisi lezabafundi bakudala i-Alumni Relations Office belihlele idili lokuqala elethemba ukuthi kuzoba ngelinye lamaningi eGaborone, eBotswana, mhla wesi-2 kuLwezi.

Community Care Givers workshop by UKZN and UNIZULU students.

Decolonising Deliciousness

BY: .

Speech-Language Therapy students from UKZN and University of Zululand (UNIZULU) Consumer Sciences students’ second annual workshop linked to a broader project called “Tackling Hunger with Research and Innovation in Vulnerable Environments” (THRIVE) for Community Health Workers (CHWs) at UNIZULU.

The late Nobandile Biko, standing at the grave of her brother, Steve Biko, in King Williams Town in the Eastern Cape.

A Letter to Bandi: In Memory of Nobandile Biko

BY: .

In commemorating the recent passing of political activist Ms Nobandile Biko, the sister of struggle icon, Steve Biko, Professor Kriben Pillay said that his own beginnings as an aspirant poet began with his association with Biko 41 years ago in his hometown of East London.

Mr Xolani Poto and on the right is Ms Lindiwe Zulu and Mr Tarun Lal.

KFC Celebrates 10 Years of Adding Hope

BY: .

Kentucky Fried Chicken (KFC) celebrated the 10th anniversary of its corporate social responsibility initiative, Add Hope, at UKZN’s Westville campus.

Professor Purshottama S Reddy (left) and author, Ms Halima Khunoethe.

Postgraduate Student Publishes a Book

BY: .

Postgraduate student in Governance and Chief Director in the Provincial Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs (COGTA), Ms Halima Khunoethe has published a book.

The launch of the UKZN Yoga Project.

Yoga Classes Launched for Staff and Students

BY: .

The UKZN Yogi Yoga Project was launched in partnership with the Township Yogi Project at the Nelson R Mandela School of Medicine in October.

School of Management, IT and Governance staff members at the event.

Team Building Promotes Open Communication to Improve Service Delivery

BY: .

Academics and professional support staff in the School of Management, Information Technology and Governance participated in an interactive outdoor team building event at the Durban Watersport Club aimed at improving staff efficiency and communication.

Kusukela kwesobunxele: Abaklonyeliswa ngowezi-2019 benomHlonishwa uMnu Aurélien Lechevallier, u-Solwazi Martiale Zabaze-Kana (we-UNESCO), u-Chelsea Tucker, u-Emma Platts, u-Yogandree Ramsamy, uBusiswa Ndaba, uMelissa Nel, uSinenhlanhla Sikhosana, uGilles Antoine (wase-L’Oréal South Africa), uShantelle Claassen noDkt Phil Mjwara (womNyango wezeSayensi nokuSungula).

Ososayenzi base-UKZN Bagixabezwe nge-L’Oréal-UNESCO for Women in Science Grants

BY: .

Click here for English version

UDkt Yogandree Ramsamy wase-College of Health Sciences noNks Sinenhlanhla Sikhosana wase-College of Agriculture, Engineering and Science bangabanye besifazane abayisikhombisa abathole ukuxhaswa ukuyokwenza ucwaningo lwe-L’Oréal-UNESCO For Women in Science South African National Programme ngenxa yezinga lomsebenzi wabo wocwaningo.

USolwazi Stephen Mutula (kwesobunxele) no-Paul-Francois Muzindutsi.

Osolwazi base-CLMS Ohlwini Lwabacwaningi Abavelele

BY: .

Click here for English version

OSolwazi Stephen Mutula no-Paul-Francois Muzindutsi abafundisa e-College of Law and Management Studies (e-CLMS) basohlwini lwabacwaningi abavelele abangama-30 eNyuvesi yaKwaZulu-Natali.

UKZN students and an alumnus spearheaded a mental health awareness drive for some selected high schools in the Umlazi township.

UKZN Students Champion Mental Health Awareness amongst High Schools in Umlazi

BY: .

Two College of Health Sciences students and an alumnus of the UKZN Medical School spearheaded a mental health awareness drive for selected high schools in Umlazi township recently in commemoration of Mental Health Month.

Dr Mzamo Shozi, who was awarded a prestigious Researcher Mobility Grant.

Lecturer Awarded Researcher Mobility Grant

BY: .

Dr Mzamo Shozi, a lecturer in the School of Chemistry and Physics has been awarded a prestigious Researcher Mobility Grant (RMG) from the Royal Society of Chemistry (RSC).

The FirstRand Foundation Scholarships Roadshow for Postgraduate studies abroad.

FirstRand Foundation International Postgraduate Scholarships Roadshow

BY: .

The FirstRand Foundation, a social investment vehicle for FirstRand Limited, ran a series of information sessions at universities across the country on how to apply for international postgraduate scholarships in 2020.

Dean of Research Professor Anil Chuturgoon with CHS Research Symposium winners.

CHS Research Symposium

BY: .

‘It is imperative that all of us, as healthcare professionals and medical scientists, produce research that is novel and impactful.’

Staff at the EQ workshop at Ngwelezana Hospital.

CHS Arms Employees with EQ skills

BY: .

The College of Health Sciences (CHS) held a successful Emotional Intelligence (EQ) workshop for healthcare staff at Ngwelezana Hospital in Empangeni as part of UKZN’s “Grow Our People” strategy.