14 March 2019
Volume: 7
Issue: 6
Umfundi wase-UKZN weziqu ze-Mastazi, uMnuz Bayabonga Zulu, oqokwe waba ngomunye wabafundi abakhethwe ukuthi baye ku-Golden Key Leadership Summit.

Umfundi we-Mastazi Obelibangise ku-Golden Key Summit

BY: .

Click here for English version

Ngenxa yamangwevu akhe ezifundweni zakhe nasekusebenzeleni umphakathini, umfundi weziqu ze-Mastazi noyilungu le-Golden Key uMnuz Bayabonga Zulu uqokwe waba ngomunye wabafundi abangama-200 emhlabeni wonke abakhethwe ukuthi baye ku-Golden Key Leadership Summit e-Niagara Falls e-Canada. 

Dr Veron Ramsuran, FLAIR Fellowship recipient.

FLAIR Fellowship for UKZN Researcher

BY: .

Senior lecturer in the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences at UKZN, Dr Veron Ramsuran has been awarded the UK Royal Society Future Leaders - African Independent Research (FLAIR) Fellowship. In conjunction with the African Academy of Sciences (AAS) the Fellowship aims to produce Africa’s next generation of independent research leaders undertaking cutting-edge research that will address the global challenges facing the continent.

Mr Clement Agoni will attend the 28th World Economic Forum Summit on Africa.

PhD Student Headed to World Economic Forum Summit on Africa

BY: .

Mr Clement Agoni, a PhD student in Pharmaceutical Chemistry has been invited to attend the 28th World Economic Forum Summit on Africa that takes place in Cape Town from 4 - 6 September. He will be part of a delegation of 60 Global Shapers, 65 Young Global Leaders and 40 Schwab Foundation Social Entrepreneurs who will represent the Forum’s three Foundations. The Africa Summit is second only to the Forum’s Annual Meeting in Davos in terms of size and brings together high-level public and business figures from across the region and the globe. 

Kusuka kwesokunxele: UMnu Mfanelo Ndlovu, iBamba LePhini likaShansela uSol Brian McArthur, uNgqongqoshe wesiFundazwe uMnu Sihle Zikalala noDkt Nomkhosi Luthuli.

UNgqongqoshe weSifundazwe uMhlonishwa uSihle Zikalala Ubonisana Nabafundi Abaxhaswe ngabe-EDTEA

BY: .

Click here for English version

ISikole Seziqu Zezamabhizinisi neZobuholi (i-GSB&L) eKolishi Lezifundo ZoMthetho NeZokuphatha bebesingethe izingxoxo phakathi kukaNgqongqoshe wezokuThuthukiswa KoMnotho, eZokuvakasha NezeMvelo (EDTEA) eSifundazweni sakwa-KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala nabafundi abaxhaswe yilo mnyango.

Dr Mariam Seedat-Khan with Grade 7 learners at Bayview Library.

Academic Helps Impart Critical Skills

BY: .

UKZN Sociologist Dr Mariam Seedat-Khan was invited by the eThekwini Municipality to be part of their programme on Critical Thinking and Reading Skills at the Bayview Library in Chatsworth.

Mr Sbusiso Hlongwa (pictured at the podium) from UKZN addresses learners at the Mandla Mthethwa School of Excellence.

UKZN Continues Schools Liaison Activities

BY: .

Learners at a state-of-the-art rural school, the Mandla Mthethwa School of Excellence in eNdumo, northern KwaZulu-Natal were motivated to work harder after learning about the different courses on offer at UKZN.

Clockwise from left: Professor Rozena Maart and Ms Coral Bijoux with her artwork.

Gender Studies Student Showcases Artwork

BY: .

Gender Studies student, curator and artist Ms Coral Bijoux’s work is featured at the Dreams, Wishes and Expectations RECYCLED exhibition at the historic 352-year-old Castle of Good Hope in Cape Town. The exhibit is part of the Voices of Women Museum exhibition series, which is funded by the MTN SA Foundation. Professor Rozena Maart, UKZN Gender Studies, was the keynote speaker at the opening of the exhibition.

The Umoja project has given birth to a partnership shoe and sock foundation.

Improving Child Healthcare

BY: .

Three Norwegian associates at UKZN’s Department of Gynecology and Obstetrics are not only working to reduce perinatal mortality rates and teaching researchers to write scientific articles aid, but are also giving back to the community.

Ithimba longoti benhliziyo elingabantu besifazane bodwa lase-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital. Kusukela kwesobunxele wuNksz Parasthi Maharaj (ohleli), uDkt Lindiwe Sidali, uDkt Leanne Drummond, uDkt Kudzai Kanyepi no-Sister Nonjabulo Ndlovu.

Odokotela Abahlinzayo Besifazane Bangenisa Emkhakheni Ogcwele Abesilisa

BY: .

Click here for English version

Ngaphansi kobuholi benhloko entsha, uDkt Rajhmum Madansein uMnyango we-Cardiothoracic Surgery e-UKZN uguqula enye yamagumbi okuhlinza iziguli ebeyikade yaziwa njengegcwele abesilisa balenza laba elawowonke umuntu. Lo Mnyango obe sematheni ngonyaka odlule uphinde wakhiqiza udokotela wokuqala wesimame onsundu eNingizimu Afrika ohlinzayo owungoti wenhliziyo, uDkt Lindiwe Sidali.

UDkt Pamela Pillay onguMholi Wezemfundo Kwezokufunda Nokufundisa eSikoleni Sezifundo Zokuxilonga Imithi kanye noKwelapha.

Usuke Enhluphekweni Waya Esikhundleni Sobuholi

BY: .

Click here for English version

UDkt Pamela Pillay usuka kude njengoba eseqokwe njengoMholi Wezemfundo Kwezokufunda Nokufundisa eSikoleni Sezifundo Zokuxilonga Imithi kanye noKwelapha (i-LMMS). Uhola uhlelo lwe-UKZN Body Donor futhi ungumcwaningi ovakashile ohlelweni oluphambili lwe-United States National Institutes of Health (i-NIH) oluxhase uhlelo lwe-Developing Research Innovation, Localisation and Leadership in South Africa (DRILL).

Dr Sazelo Mkhize and Dr Sogo Angel Olofinbiyi who have published research on the social dimension of risk behaviours among adolescent prostitutes in Lagos metropolis, Nigeria.

Research on Risk Behaviours Among Adolescent Prostitutes Published

BY: .

Criminologists in the School of Applied Human Sciences, Drs Sazelo Mkhize and Sogo Angel Olofinbiyi’s research on Social dimension of risk behaviours among adolescent prostitutes: Insight from South-Western Nigeriahas been published in the Cogent Social Sciences academic journal.

From left: Professor Nobuhle Hlongwa, Dr Gugu Mazibuko, Ms Rooweither Mabuya and Dr Makhubu-Badenhorst at the International Mother Tongue Day celebrations.

International Mother Tongue Day Celebrated

BY: .

The African Languages Cluster in UKZN’s School of Arts hosted the South African Centre for Digital Language Resources’ (SADiLaR) celebration of International Mother Tongue Day on 1 March. SADiLaR is part of the South African Research Infrastructure Roadmap in the Department of Science and Technology and the celebration was held to mark UNESCO’s International Year of Indigenous Languages.

Professor Genene Tessema Mola (right) greets Professor C. Muthamizhchelvan from the SRM Institute of Science and Technology at the ICONN Conference in India

Spotight Shed on Thin Film Organic Solar Cells

BY: .

Professor Genene Tessema Mola of the School of Chemistry and Physics delivered a plenary presentation on the effect of bimetallic nano-composites on the performance of thin film organic solar cells at the fifth International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ICONN 2019), held at the SRM Institute of Science and Technology in India.

Blood Lions and YouthForLions with the workshop presenters.

“YouthForLions” Workshop a Roaring Success

BY: .

The Blood Lions “YouthForLions” team hosted a workshop for more than 120 high school and university students at UKZN’s Howard College Theatre on Saturday, 2 March.

Sociologist, Mr Malcolm Draper, who has contributed to international conservation publications.

Sociologist Contributes to International Conservation Publications

BY: .

Sociologist, Mr Malcolm Draper contributed a chapter on “National Parks, Eco-Frontiers, and Transfrontiersmanship in Southern African Conservation” to Nature Conservation in Southern Africa published by Brill in Leiden, The Netherlands (2019), following a conference with Leiden’s African Studies Centre at Stellenbosch University.

Highlights from the Law Professions Day 2019.

Top Legal Firms Advise Students on Employment Opportunities at Law Professions Day

BY: .

Law students from the Pietermaritzburg and Howard College campuses took full advantage of the opportunity to engage with potential employers at the annual Law Professions Days.