07 March 2019
Volume: 7
Issue: 5
Ms Vuyelwa Maweni, Criminology lecturer who has been appointed CRIMSA Newsletter Editor.

Criminology Lecturer Appointed Editor of CRIMSA Newsletter

BY: .

Criminology lecturer Ms Vuyelwa Maweni of the School of Applied Human Sciences has been appointed Editor of the Criminological Society of South Africa (CRIMSA) Newsletter.

Professor Thomas Konrad who has been awarded a B-rating by the NRF, recognising him as an internationally acclaimed researcher in his field.

NRF B-rating for Quantum Physicist

BY: .

The National Research Foundation (NRF) has awarded Professor Thomas Konrad of the School of Chemistry and Physics a B-rating, recognising him as an internationally acclaimed researcher in his field.

Professor Keyan Tomaselli at the book launch at Ike’s in Durban.

Innovative Book on Research Launched

BY: .

Making Sense of Research, a book written by a selection of academics and edited by UKZN Fellow and Emeritus Professor Keyan Tomaselli, was launched at Ike’s Books and Collectables in Durban.

Scenes from UKZN’s 2019 Pledge Ceremony where 250 students were formally inducted into the Law School.

Law Students Pledge Allegiance to their Profession

BY: .

‘Our mission as a Law School is to produce graduates with the skills, knowledge and values needed to perform successfully in the profession and become leaders and visionaries in broader society.’

Ms Vani Moodley and Dr Augusta Dorning- two high profile guest lecturers who brought their thinking as highly-skilled practitioners into the MBA leadership module.

Business School Hosts Two Dynamic Guest Lecturers in MBA Programme

BY: .

The guest lectureship initiative in the Graduate School of Business and Leadership (GSB&L) got off to a resounding start when two high profile guest lecturers brought their thinking as highly-skilled practitioners into the MBA leadership module.

Embukisweni womcimbi wabafundi wamabhizinisi, i Student Entrepreneurship Showcase.

Kucijiswa Abafundi Kwezamabhizinisi

BY: .

Click here for English version

Inhlangano esanda kusungulwa i-Student Entrepreneurship and Innovators Society isanda kuba nomcimbi wokukhangisa ngamakhono abafundi baseNyuvesi YaKwaZulu-Natali abangosomabhizinisi.

Professor Purshottama Reddy from the School of Management, IT and Governance who recently returned from Brussels where he attended the IIAS Public Governance week.

UKZN Academic Returns from Brussels

BY: .

Professor Purshottama Reddy of the School of Management, IT and Governance has recently returned from Brussels where he attended the International Institute of Administrative Sciences (IIAS), Public Governance week.

TIBA and community leadership in Ingwavuma, KZN uMkhanyakude District.

TIBA Initiative Makes Inroads

BY: .

Launched a year ago, the College of Health Sciences’ Tackling Infections to Benefit Africa (TIBA) Initiative has made great progress in the community and within the College.

uNksz Sinenhlanhla Zondo oyokwenza izifundo zonyaka ze-MPhil Kwezempilo Yomphakathi e-Cambridge University.

Umcwaningi Osemusha Ubhekise Amabombo eCambridge University

BY: .

Click here for English version

Umcwaningi osemusha we-Multinational Lung Cancer Control Programme (i-MLCCP) Yasekolisi Yesayensi Yezempilo eNyuvesi yaKwaZulu-Natal (iKZN), uNksz Sinenhlanhla Zondo, ubabele e-Cambridge University, eNgilandi, ukuyokwenza izifundo zonyaka ze-MPhil Kwezempilo Yomphakathi.

Professor Richard Mace who has been awarded a B-rating from the NRF, recognising him as an internationally acclaimed researcher in his field.

UKZN Plasma Physicist Gets NRF B-rated

BY: .

Professor Richard Mace of the School of Chemistry and Physics has been awarded a B-rating from the National Research Foundation (NRF), recognising him as an internationally acclaimed researcher in his field.

Umkhosi we-Time of the Writer wezi-2019 uqala mhla ziyi-13 kuNdasa.

Umkhosi wezi-2019 we-Time of the Writer Uyaqala mhla ziyi-13 kuNdasa

BY: .

Click here for English version

I-Centre for Creative Arts (CCA) yase-UKZN engaphansi kweKolishi Lezesintu yethula Umkhosi wama-22 we-Time of the Writer kusukela mhla ziyi-12 kuNdasa kuze kube mhla ziyi-16 ngaphansi kwesiqubulo esithi Centering the Indigenous.

Staff and new students attending the first induction day for Research Masters and PhD programme in the School of Nursing and Public Health.

School of Nursing and Public Health Inducts Masters and PhD Students

BY: .

More than 30 new School of Nursing and Public Health Research masters and PhD students attended an induction day aimed at helping them ease into life as research students as well as introducing them to key personnel in the School.

UDokotela Wezesayensi, uJoseph Rudigi Rukema (ophakathi), ekanye namalungu “kasosesheni wabakhi Basemijondolo”.

Ukufunda Okungakahleleki Kusho Ikusasa Eliqhakazile

BY: .

Click here for English version

Ukufunda okungakahleleki kungaba yithuluzi elinamandla ekusizeni ukuvala igebe elikhona kwezamakhono kanjalo nokusungula imisebenzi.

Lokhu kuyizincomo ezivele ocwaningweni obeluqhutshwa ngumfundisi ophezulu eSikoleni Sezifundo Ngenhlalo Yomphakathi uDkt. Joseph Rudigi Rukema phakathi komakhenikha, abacwali bezinwele nabasebenzi bezokwakha ezindaweni zasemijondolo.

Participants at the uMngeni Ecological Infrastructure Partnership Five-Year Anniversary Celebration.

UEIP Celebrates Fifth Anniversary

BY: .

The uMngeni Ecological Infrastructure Partnership (UEIP), a catchment-wide partnership, celebrated five years of existence and the recent signing of a new Memorandum of Understanding (MoU) between its 24 partner organisations with a two-day programme that detailed its progress to date and the way forward for the partnership.

Ms Judith Ojo-Aromokudu (right) discussing her poster with an exhibitor from Wits University.

Academic Presents Research Poster at DST Showcase

BY: .

Lecturer Ms Judith Ojo-Aromokudu of the School of Built Environment and Development Studies (BEDS) presented a research poster at the Science Technology Innovation for Sustainable Human Settlements event at the CSIR Commons in Pretoria.