16 August 2019
Volume: 7
Issue: 42
Professor Naven Chetty, Optical Society of America (OSA) senior member.

Teaching and Learning Dean Awarded Senior Membership of the Optical Society of America

BY: .

Dean of Teaching and Learning in the College of Agriculture, Engineering and Science (CAES), Professor Naven Chetty, has been awarded senior membership of the Optical Society of America (OSA) in recognition of his experience and professional accomplishment which elevate him in the field of optics and photonics.

SAICA Top35-Under Thirty5 finalist, Ms Hlengiwe Ndlela.

UKZN Lecturer a Finalist in SAICA Competition

BY: .

Auditing lecturer and researcher, Ms Hlengiwe Ndlela (32), has been selected as a finalist in the SAICA Top35-Under Thirty5 competition.

Ithimba laseMelika lidingida nelase-UKZN ngezindlela ezinhle ezithinta indaba yezenhlalo engabizi.

Kwabelwane Ngolwazi Lwendawo Yokuhlala NabaseMelika

BY: .

Click here for English version

ISikole Sezifundokuhlelwa Komumo Wezakhiwo Nentuthuko saseNyuvesi YaKwaZulu-Natal sibe nezingxoxo ne-National Association of Housing and Redevelopment officials (iNAHRO) yaseMelika ngezindlela zokulawula indaba yendawo yokuhlala engabizi.

Honours student, Ms Thembeka Masondo, with one of her students. Pictured right is Mr Lesego Hlwayi.

UKZN Students Teach English in France

BY: .

Three French honours students Mr Lesego Hlwayi, Ms Thembeka Masondo and Mr Lindokuhle Masondo spent seven months in France teaching English at public secondary schools.

Mr Muhle Ndwalane (left) and Mr Nhlakanipho Mnqayi (right) awarded certificates by Professor Mohammed Yunus.

UKZN Students Attend Social Business Convention in Bangladesh

BY: .

Two students represented UKZN at a 10-day International Social Business Summer Program (ISBSP), in Bangladesh.

The CVA Instæruption Exhibit at the KZNSA Gallery.

Centre for Visual Arts Instæruption Exhibit at KZNSA Gallery

BY: .

Art works of staff and postgraduate students at the Centre for Visual Arts (CVA) on the Pietermaritzburg campus were on display at the KZNSA Gallery in Durban.

Mr Luthando Molefe speaking at an event hosted by the Nquthu Local Municipality.

UKZN Alumnus Addresses Professional Learning at talk in Nquthu

BY: .

Experiences of a Student at a Higher Education Institution (HEI) of Learning: What does Professional Learning Mean? was the topic of a talk given by UKZN Education alumnus, Mr Luthando Molefe at an event hosted by the Nquthu Local Municipality under the theme 1976-2019; 43 Years of Remembrance.

Students studying towards the Global and Regional Trends module attended a guest lecture on the latest trends in development management.

Students Hear About Latest Trends in Development Management

BY: .

Public Administration students from the College of Law and Management Studies were given more insight into global and regional trends in development management during a guest lecture presented by UKZN academic, PhD candidate and political analyst, Mr Lukhona Mnguni.

USolwazi Ncoza Dlova eseMoshi, eTanzania.

Kudingidwe “Eyengqwayimane” eTanzania

BY: .

Click here for English version

IDini eyiNhloko yeSikole Sezokwelapha nongoti wesikhumba owaziwayo emhlabeni, uSolwazi Ncoza Dlova, ubeseTanzania isonto lonke eyolekelela ngokulawula nokuqonda isifo sesikhumba ingqwayimane.

UDkt Raj Rajaram unqobe kumncintiswano wamaQoqa e-SAIPA.

Ofundisa e-UKZN Uwine Umklomelo Wabavelele ku-SAIPA yowezi-2019

BY: .

Click here for English version

‘Inhloso yomncintiswano wamaqoqa e-SA Institute of Professional Accountants (i-SAIPA) wukukhuphula izinga locwaningo kuhlelomabhuku ezimali nezentela, kanti akungabazeki ukuthi iphepha lakho locwaningo libe negalelo elikhulu ekufezeni lowo mbono. Siyabonga ngezinga lakho eliphezulu.’

UKZN Computer Science students (from left) Ms Nadia Naidoo, Ms Esther Dzitiro, and Ms Angeline Pillay (far right). Seen with the team is Professor Serestina Viriri (second right).

UKZN All Women’s Team Excels at National Computer Science Contest

BY: .

An all women UKZN team of third-year Computer Science students participated in the Entelect Coding Challenge University Cup and was placed first in KwaZulu-Natal and seventh nationally.

Participants of the Deep Learning Fundamentals workshop.

Deep Learning Fundamentals for Computer Vision Workshop at UKZN

BY: .

Deep Neural Networks, the Graphics Processing Unit (GPU) and Big Data were under the spotlight during the Deep Learning Fundamentals for Computer Vision workshop held by UKZN’s School of Management, IT and Governance.

Dr Surendran Pillay (third left), with conference director, Dr Elango Rengasamy (fifth right), and other delegates at the gathering.

UKZN Academic Presents Research at Conference in Paris

BY: .

Lecturer and academic leader, Dr Surendran Pillay, presented results of his recent research at the 14th European Academic Research conference in Paris.

Highlights from the College of Humanities’ Sports Day.

College of Humanities Holds Fun-Filled Sports Day

BY: .

The College of Humanities hosted their annual Sports Day on the Edgewood campus.

Student Society of Psychology doing their part for Mandela Day.

Psychology Students Spread Joy on Mandela Day

BY: .

UKZN’s Student Society of Psychology organised a fun-filled day of activities for Mandela Day at the Edith Benson Babies’ Home, the William Clark Gardens Children’s Home, and the St Philomena’s Home.