03 July 2019
Volume: 7
Issue: 36
UMnu Mandla Ndaba noNks Silungile Mavundla nencwadi i-Killing Half a Woman – the Woman of Resilience.

Owase-UKZN Uhlanganyele Encwadini

BY: .

Click here for English version

UMnu Mandla Ndaba osebenza e-Student Governance and Leadership Development ulekelele umbhali uNks Silungile Mavunda ukuthi abhale aphinde ashicilele incwadi yakhe yokuqala ethi: Killing Half a Woman – the Woman of Resilience.

Enactus UKZN members interacting with attendees at the exhibition.

Enactus UKZN at the Sustainable Living Expo

BY: .

The eThekwini Municipality hosted its 5th annual Sustainable Living Expo at the Durban ICC Exhibition Centre from 17 to 19 May 2019.

Abafundi base-UKZN abasemkhankasweni wasenyuvesi wokuhambela uMkhosi woMhlanga.

Umfundi Uhlela Ukusiza Izintombi eziya eMhlangeni

BY: .

Click here for English version

Umfundi wezeMfundo owenza unyaka wesithathu, uNks Nonzuzo Mzizi, uqale umkhankaso wokusiza nokuxhasa ngemali izintombi zaseNyuvesi yakwaZulu-Natal ezifisa ukuya eMkhosini woMhlanga waminyaka yonke kwaNongoma kuMandulo.

Southern white rhinoceros (Ceratotherium simum simum) in an undisclosed conservation area in South Africa.

Environmental Degradation Study Highlights Importance of Family Planning

BY: .

A conservation scientist at the University of Helsinki and honorary research fellow at UKZN’s School of Life Sciences, Dr Enrico di Minin, contributed to a recent study that focused on how a number of socio-economic factors, most notably population density, affect Africa’s ecosystems.

Highlights at the Fashion Meets Jazz showcase.

Music Student Behind Fashion Meets Jazz Show

BY: .

Music student Ms Nomfundo Cele partnered with Okwabantu Events to host the Fashion Meets Jazz show - a lifestyle event incorporating live jazz music and a fashion showcase - at the Olympus night club in Durban.

“The team, not the individual is the ultimate champion” - #EnactusUKZN #RoadToNationals2019

UKZN Enactus on the Road to Nationals

BY: .

A UKZN’s Enactus team took part in the Harmony Gold LED Competition held at the KPMG offices in Johannesburg.

Staff, students and international guests at UKZN`S Africa Day celebrations.

UKZN Celebrates Africa Day

BY: .

When Africans get together on Africa Day, it is an opportunity to celebrate who they are as custodians of unity, community and respect.

UKZN Family Medicine HOD, Dr Bernhard Gaede.

Seminar Puts Primary Health Care Curriculum Under Spotlight

BY: .

Primary Health Care (PHC) training is still stuck in disciplinary silos across both health professions and domains within the professions, says UKZN Family Medicine Head of Department, Dr Bernhard Gaede.

Abathole imifundaze ye-SA Music Rights Organisation bursary. Kusuka kwesobunxele ngoNks Nobuhle Myeni, Nomthandazo Makhanya, Noluthando Maphumulo, noZoliswa Michelle Mchunu.

Imifundaze Yabafundi Bomculo WesiNtu

BY: .

Click here for English version

Abafundi abayisishiyagalolunye baseKolishi lezesiNtu bawine imifundaze yangowezi-2019 ye-Southern African Music Rights Organisation (i-SAMRO) yokufundela ukudlala umculo, ngamunye wathola imali yokukhokhela izifundo noma yokwenza ucwaningo.

Engineering staff having fun at the Engineering Sports Day.

Fun for All at School of Engineering Sports Day

BY: .

The School of Engineering held its annual Sports Day on UKZN’s rugby ground with the overall victor’s trophy being awarded to the School Office team.