09 May 2019
Volume: 7
Issue: 28
Clockwise: Professor Langa Khumalo; Mr Musawenkosi Jokwana, winner of the poetry competition; the Top 30 authors and poets whose poems are part of the Anthology; and Deputy Vice-Chancellor: Teaching and Learning, Professor Sandile Songca.

UKZN Launches Books to Advance IsiZulu

BY: .

The Language Planning and Development Office at UKZN launched two isiZulu publications during a function on the Howard College campus to assist in the drive to promote the language as a vehicle in knowledge production and as a language used in Teaching and Learning.

UDkt Tivani Mashamba-Thompson (owesibili kwesobunxele) noSolwazi Verusia Chetty (owesithathu kwesobunxele) engqungqutheleni i-HOPE benezinye izithunywa.

Abaholi Abasebasha Bezemfundo e-UKZN Bahlangane nama-Nobel Laureate eJaphani

BY: .

Click here for English version

Abaholi bezemfundo eKolishi Lezifundo Zezempilo oSolwazi Verusia Chetty noDkt Tivani Mashamba-Thompson bakhethwe yi-National Research Foundation (i-NRF) eNingizimu Afrika ukuthi baye emhlanganweni omkhulu i-11th HOPE e-Okinawa, eJaphani.

UKZN Artist in Residency, Niq Mhlongo.

SA Writer Completes First Artist-in-Residency Stint at School of Arts

BY: .

Soweto-born novelist Mr Niq Mhlongo has completed a stint as the first Artist-in-Residency at UKZN’s School of Arts.

Performers at the UKZN International Jazz Day celebrations.

School of Arts Celebrates Jazz

BY: .

The Centre for Jazz and Popular Music in the School of Arts has celebrated Jazz Appreciation Month with a series of school visits to increase the awareness of jazz.

UMnu Shingirai Mugambiwa othole umklomelo kubashicileli i-AOSIS ngokuba wumbhali wejenali ecashunwe kakhulu emkhakheni wezeSayensi, ezobuChwepheshe nezokuQamba kabuSha.

Umfundi Wezesintu Uthola Umklomelo ngeJenali Ecashunwe Kakhulu

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza iziqu zobudokotela kuzifundo Ngenhlalomphakathi, uMnu Shingirai Mugambiwa, uthole umklomelo kubashicileli i-AOSIS ngokuba wumbhali wejenali ecashunwe kakhulu emkhakheni wezeSayensi, ezobuChwepheshe nezokuQamba kabuSha.

Abanye babagijimi base-UKZN abasanda kugijima kwi-Two Oceans Marathon (kusukela ngakwesokunxele) uMnu Sanele Mbambo, uNks Nina Grundlingh, uMnu Alex Nxumalo, uMnu Mkeka Tseole noMnu Tony Singarum.

Abasubathi base-UKZN kwi-Two Oceans Marathon

BY: .

Click here for English version

Izisebenzi eziningi nabafundi base-UKZN bagijime kwi-Two Oceans Marathon yama-50 e-Cape Town, bagijima emijahweni omude, omfishane nowomzila onqamula ehlathini.

Commonwealth Legal Education Association at Commonwealth Conference in Zambia.

Major Input from UKZN Academics at Commonwealth Legal Education Conference

BY: .

Three UKZN School of Law academics presented papers at the recent Commonwealth Legal Education Association (CLEA) Conference held at the Zambian Institute for Advanced Legal Education in Lusaka.

UKZN and PPS partner to develop leadership skills.

Leadership Pathway Workshop at UKZN

BY: .

UKZN’s School of Clinical Medicine (SCM) hosted a workshop on the Leadership Pathway for its heads of departments, and professional services staff as well as Department of Health Heads of Clinical Units.