05 April 2018
Volume: 6
Issue: 10
Mnu Daniel Munslow wakwa-MCC Consulting ephethe uhlelo lomhlangano wokucobelelana ngolwazi kwezokuphatha obubanjwe nabaphathi base-UKZN.

Abaphathi Bathole Ukucijwa Ngokuqeqeshwa KwezobuHoli e-UKZN

BY: .

Click here for the English version

Umnyango Wezobudlelwane e-UKZN bacije abaphathi beminyango ehlukene ngamakhono okuxhumana namaqembu abo ohlelweni lokuqeqesha kwezobuholi obelusekhempasini  i-Westville  ngomhla wama-27 kuNdasa.

Professor Benn Sartorius.

UKZN Epidemiologist Appointed onto WHO Taskforce

BY: .

UKZN Epidemiologist and Biostatistician in the Department of Public Health, Professor Benn Sartorius has been invited by the World Health Organization (WHO) to provide expert assistance on its General Programme of Work Metrics Taskforce.

Professor Darius Brubeck to perform Piano Passions concert at Howard College Theatre.

Renowned Pianist Darius Brubeck in Piano Passions UKZN Concert

BY: .

The Centre for Jazz and Popular Music at UKZN is proud to present a special edition of the ever-popular Piano Passions concerts, which are characterised by a programme of short sets by formidably talented pianists.

Abafundi abebebambe iqhaza emkhankasweni we-GirlCAD; ne-WomEng Booklet kanye nomakalabha.

Abezobunjiniyela Bemishini Baqale Umkhankaso Wokucobelela Ngolwazi Amantombazane Asakhula i-GirlCAD!

BY: .

Click here for the English version

Umkhankaso i-GirlCAD we-South African Institute of Mechanical Engineers (SAIMechE) ububanjelwe ekhempasini i-Howard College.

KZN’s Kingdom Rhinos representing the province at the volleyball league tournament at UKZN’s Westville campus.

Kingdom Rhinos Fly the Flag High at Volleyball Tournament

BY: .

KZN’s provincial volleyball team, the Kingdom Rhinos battled it out against eight other teams to take second place at the National Volleyball League games held at UKZN’s Westville campus recently.

Dr Sadhana Manik wins gold at the National Karate Championship in Pretoria.

Education Academic wins Gold at Karate Championship

BY: .

Dr Sadhana Manik, a senior lecturer from the School of Education, recently kicked her way to gold at the National Karate Championship in Pretoria.

.

UKZN Excels in SAICA Board Exams

BY: .

Graduates from the School of Accounting, Economics and Finance have excelled at the recent South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) Board Examinations.

Professor Shanta Balgobind Singh (fourth left) hands over a token of appreciation to Dr My Lilja (fifth left). They are seen with staff and the Dean and Head School of Applied Human Sciences, Professor Jean Steyn (far right).

Criminology and Forensic Studies hosts visiting Scholars from Sweden

BY: .

The Criminology and Forensic Studies discipline within the School of Applied Human Sciences recently hosted visiting scholars Dr My Lilja and Dr Amir Rostami, from the Criminology Department at the University of Gävle (Sweden).