03 November 2022
Volume: 10
Issue: 50
Iqembu Labantu Besifazane Le-Volleyball lase-UKZN libhiyozela impumelelo yalo kuma-2022 KZN Sports Awards.

Iqembu le-Volleyball lase-UKZN Selithe Cababa Endaweni Yesithathu

BY: .

Click here for English version

Iqembu le-volleyball labantu besifazane lase-UKZN Lifinyelele kowamanqamu kuma-2022 KwaZulu-Natal (KZN) Sports Awards abese-Durban ICC ngoMfumfu.

UDkt Kapil Narain.

Umfundi Wakudala Ubhale Umbhalombono we-WHO Bulletin

BY: .

Click here for English version

Umfundi wakudala wase-UKZN, umholi wentsha ohlabane ngezindondo eziningi, oyinxusa le-One Young World, udokotela wezempilo nesishoshovu uDkt Kapil Narain uqokwe ukuthi ashicilele umbhalombono webhuku locwaningo i-World Health Organization (iWHO), i-The Bulletin.

UNks Sylvia Mbataru.

Iwebhina Nge-CIVICUS Monitor

BY: .

Click here for English version

I-Centre for Civil Society (CCS) yaseSikoleni Sezifundo zoKwakha neNtuthuko beyenze iwebhina ukukhombisa ukusebenza kwe-CIVICUS Monitor. Leli thuluzi eliseqophelweni eliphezulu locwaningo lenziwe wumphakathi ukubheka izinto ezenzeka endimeni yomphakathi e-Afrika nasemhlabeni jikelele.

Kusukela kwesobunxele: OSolwazi base-UKZN o-Thajasvarie (u-Anita) Naicker, u-Kogieleum Naidoo, u-Deevia Bhana, Yin-Zhe Ma noDustin van der Haar wase-University of Johannesburg kanye no-Asanda Mditshwa, no-Rituparno Goswami.

Ubulungu ObuHloniphekile be-ASSAf EziFundisweni Zase-UKZN

BY: .

Click here for English version

Izifundiswa ezinhlanu zase-UKZN oSolwazi Yin-Zhe Ma, uRituparno Goswami, uDeevia Bhana, Kogieleum Naidoo noThajasvarie (Anita) Naicker ngezinye phakathi kwezifundiswa ezivelele nososayensi baseNingizimu Afrika abemukelwe babangamalungu e-Academy of Science of South Africa (i-ASSAf), kwathi uSolwazi u-Asanda Mditshwa wabangomunye wezifundiswa ezincane eziyishumi ezemukelwe yi-South African Young Academy of Science (i-SAYAS).

UDkt Vino Paideya.

Isifundiswa Sikhethwe SanguMdidiyeli we-Survey of Peer Leaders

BY: .

Click here for English version

Umfundisi omkhulu esiKoleni seChemistry neFiziksi uDkt Vino Paideya ujutshwe ukuba abe wuMdidiyeli waseNingizimu Afrika we-South African National Resource Centre (i-SANRC), i-University of Johannesburg for the National Survey of Peer Leaders eyingxenye ye-International Survey of Peer Leaders (i-ISPL).