28 October 2022
Volume: 10
Issue: 49
UMnuz Kwanele Nyembe.

Umfundi wezeSintu Ungumpetha Wezinkondlo Kuleli

BY: .

Click here for English version

Umfundi we-Onazi ezifundweni zokulingisa nobuciko uMnuz Kwanele Nyembe umenyezelwe njengompetha womncintiswano wezinkondlo kuleli, iNational Poetry Slam ngesikhathi kunefestivali yezinkondlo zase-Afrika e-UKZN.

Oklonyeliswe ngomfundaze i-Emma Smith Overseas uNksz Thobile Sibiya.

UMfundi Uklonyeliswe Umfundaze Wokuyofunda eNgilandi

BY: .

Click here for English version

Umfundi weKolishi lezesiNtu uNksz Thobile Sibiya uklonyeliswe ngomfundaze i-Emma Smith Overseas ukuze aqhube iziqu zakhe ze-Mastazi kwezeMfundo ezikhethekile nezihlanganisa wonke umuntu, iSpecial and Inclusive Education eNyuvesi yaseNottingham eNgilandi.

Abantu abasha bezinhlangano zomphakathi abebeyingxenye yenkulomimpikiswano, kusuka kwesobunxele: UMnuz Andile Mthethwa, Mnuz Ndumiso Mthalane, uNksz Nthuseng Nakin, uSolwazi Francie Lund kanye noNksz Andisiwe Dlamini.

Izinhlangano Zomphakathi Eziholwa Abantu Abasha Nenkulumompikiswano Ngesibonelelo Sabangasebenzi eNingizimu Afrika

BY: .

Click here for English version

Ngabe kumele iNingizimu Afrika iluqale uhlelo lwanomphelo lokuholela isibonelelo abangasebenzi? Ngabe lesi sibonelelo sizoba nomthelela omuhle ukunciphisa ububha kanye nokunciphisa ukungalingani? Izophumaphi imali yaso? Ngabe yini ebambezela inhlalakahle uma kubhekwa iNingizimu Afrika?

UDKT Khumbuzile Khumalo (ongowesithathu usuka kwesobunxele) enika izitifiketi nezipho umsunguli wesikole kanye nezihlobo zabasunguli besikole.

Usuku LwezeMidlalo Lokugubha Iminyaka Engama-33 Kwasungulwa Isikole saseLadysmith

BY: .

Click here for English version

Umkhakha wase-UKZN wesayensi ekhuthaza ezempilo, ukuzivocavoca nokugcebeleka, iBiokinetics, Exercise and Leisure Sciences (BELS) ilekelele isikole Inkanyezi Special School sase-Ladysmith ngokuhlela usuku lwe-123 lokuqwashisa kanye nezemidlalo ukugubha ukusungulwa kwalesi sikole eminyakeni engama-33 eyedlule.

Abafundi abahamba phambili e-UKZN begubha ukuba ngabesifazane abakwezesayensi.

Isidlo Santambama Sokubungaza Abesifazane Abakwi-STEM

BY: .

Click here for English version

Isakhiwo sase-Howard College i-UNITE besinenhlokomo yobuhle kanye nobuhlakani ngesikhathi abafundi abahamba phambili abenza izifundo zesayensi, ubuchwepheshe, ezobunjiniyela kanye nezibalo, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e-UKZN behlangene ukubungazwa ngesidlo santambama.