26 May 2022
Volume: 10
Issue: 24
UDkt Matthew Burnett uthole indondo i-Opportunity for Learning and Advancement in Fisheries (i-OLAF).

Uhlabane Ngendondo I-International Fisheries Award Ongumcwaningi Wase-UKZN

BY: .

Click here for English version

UDkt Matthew Burnett, ongumcwaningi e-Centre for Functional Biodiversity (e-CFB) yase-UKZN nongusosayensi omkhulu e-Rivers of Life Aquatic Health Services, inhlangano yocwaningo, uhlabane ngendondo i-Opportunity for Learning and Advancement in Fisheries (OLAF) Award, eklonyeliswa yi-American Fisheries Society (i-AFS).

Umdidiyeli nomeluleki wase-UKZN uMnu Sanele Zuma (ngakwesobunxele) noNksz Tracy Sebastian onguMphathi wegatsha le-Van Schaik Bookstore eliseMgungundlovu.

Imihlomulo Kwizitshudeni Ezizinikele

BY: .

Click here for English version

Izitshudeni zase-UKZN ezizibophezele ekuqeqeshweni nasekuthuthukisweni kwezifundo zazo, emakhonweni okusebenza nangokwengqondo ukuqinisekisa ukuthi ziyaphumelela eNyuvesi nangaphandle zisemathubeni okuthola imiklomelo.

UDkt Sanjeev Arora (owesithupha kusuka kwesokudla) ephahlwe ngochwepheshe bezempilo eSikoleni se-Clinical Medicine ngesikhathi kunesithangami se-ECHO Outreach.

Ochwepheshe Bezempilo Base-UKZN Bakhuthazwa Ukujoyina I-Global Outreach Movement

BY: .

Click here for English version

IDini ye-Clinical Medicine yase-UKZN uSolwazi Ncoza Dlova usenxuse ochwepheshe bezempilo base-Nelson R Mandela School of Medicine ukuba bajoyine i-ECHO Outreach movement - inhlangano ehlonishwayo emhlabeni wonke ebhekana nezinselelo emhlabeni jikelele.

USolwazi Christopher Ballantine ebekwa njengosezingeni eliphezulu i-National Research Foundation (NRF).

Isifundiswa Sezomculo Sase-UKZN Sigixatshezwe Ngezinga Eliphezulu Yi-NRF

BY: .

Click here for English version

USolwazi woMculo oSathatha umhlalaphansi kodwa osaqhubeka nokusebenza eSikoleni seZobuciko e-UKZN nonguSolwazi onguMcwaningi u-Christopher Ballantine ubekwe ezingeni A yi-National Research Foundation (NRF), okungokokuqala ukuthi i-Foundation ibeke isifundiswa soMculo kuleli zinga eliphezulu.

I-Artfluence Human Rights Festival iqale ngedili lezinto.

I-UKZN Ibine-Artfluence Human Rights Festival Lapho Okwaboshelwa Khona UMandela

BY: .

Click here for English version

I-Artfluence Human Rights Festival ebeyenzeka okwesibili, endikimba yayo ebeyithi Freed Imagination: Resilience, Action and Change beyise-Centre for Creative Arts (eCCA) yase-UKZN eKolishi leSintu, ibambisene nomasipala waseMngeni neMngeni Tourism.