11 February 2022
Volume: 10
Issue: 2
UMnuz Mohamed Suleman uqokelwe ukuba ngumhleli ongumfundi we-International Journal of Medical Students.

Umfundi Ovelele Uzoba Ngumhleli We-International Journal

BY: .

Click here for English version

UMnuz Mohamed Suleman, owenza unyaka wesine e-Nelson R Mandela School of Medicine, uqokelwe ukuba ngumhleli ongumfundi we-International Journal of Medical Students.

Abebekwi-TrainME2 Summer School baqeqeshwe ukuthatha amasampula e-Twinstreams, eMlalazi Estuary. Baphinde bavazashela nase-West Coast Fossil Park.

Isikole Samaholidi Asehlobo Siqeqesha Abafundi Ngesayensi Yomhlaba Namanzi

BY: .

Click here for English version

UDokotela Jemma Finch, osemkhakheni wezeNdawo, ebambisene nabalingani base-UKZN, i-University of Cape Town (i-UCT), i-Council for Geoscience (iCGS) ne-University of Greifswald eGermany bavule isikole sesonto ngesikhathi samaholidi okuphela konyaka ukuqeqesha abafundi be-geoscience basemazweni ehlukene ase-Afrika ngokwenza umsebenzi we-bio- ne-geo-science ensimini nokuqoqa amasampula ocwaningo emhlabeni nasemanzini.

Amafilimu enziwe abafundi be-Onazi, ukusuka phezulu: yi-The Two Strands of Happiness ne-An Act of Love.

Abafundi be-Onazi base-UKZN beze-Media Bethula Amafilimu

BY: .

Click here for English version

Abafundi ababili abenza i-Onazi kweze-Media and Cultural Studies uMnu Maqhawe Xaba noNks Kitana Reddy basanda kwethula imisebenzi yabo yamafilimu ophikweni oluse-Howard College.

USolwazi Rozena Maart, isifundiswa sase-UKZN esiqokwe ukuthi sibe yi-Mercator Fellow eNyuvesi yase-Bremen.

Isifundiswa SezesiNtu Siqokwa Njenge-Mercator Fellow eNyuvesi yaseJalimane

BY: .

Click here for English version

Isifundiswa eKolishi lezesiNtu uSolwazi Rozena Maart siqokwe ukuthi sibe yi-Mercator Fellow eNyuvesi yase-Bremen, e-Germany, kwi-Contradiction Studies, ngaphansi kohlelo i-Constellations, Heuristics and Concepts of the Contradictort.

Umfundisi womculo, uMnuz Burton Naidoo.

Umfundisi Ugabise Nge-Albhamu Yakhe Entsha

BY: .

Click here for English version

Umfundisi womculo, uMnuz Burton Naidoo uzwise abantu amazwibela omculo we-albhamu yakhe azoyikhipha esihloko sithi: Sometime Before e-Alliance Francaise eThekwini.