14 April 2022
Volume: 10
Issue: 11
UMqondisi weSikhungo sokuCwaninga kweZinsiza Zamanzi e-UKZN uSolwazi Jeff Smithers.

Uklonyeliswe Ngendondo Kasoseshini woNjiniyela eMhlabeni uSihlalo woCwaningo Ngezinsisa zaManzi

BY: .

Click here for English version

USolwazi Jeff Smithers, onguSihlalo wokuCwaninga ngeZinsiza Zamanzi neZindlela Ezintsha e-Umgeni Water (Umgeni Water Chair of Water Resources Research and Innovation), nonguMqondisi weSikhungo sokuCwaninga ngeZinsiza Zamanzi e-UKZN, i-Centre for Water Resources Research (CWRR), uhlonishwe njenge-Distinguished International Associate (DIA) yi-Royal Academy of Engineering (RAEng), eNgilandi.

UMnuz Bongani Ndimande okhiphe i-albhamu yakhe yokuqala enezingoma eziyi-14 esihloko sithi: Made In M.A.R.S.

U-Tiger the Barman wase-UKZN Ukhiphe i-Albhamu Yokuqala

BY: .

Click here for English version

Umculi, ongumbhali wezingoma ophinde abe wumdlali webhola elikhokhelwayo, uMnuz Bongani Ndimande - obuye aziwe ngoTiger The Barman (TTB) - ukhiphe i-albhamu yakhe yokuqala enezingoma eziyi-14 enesihloko esithi: Made In M.A.R.S (Men Are Really Stressed).

UNkk Andile Pieterson osesigabeni esandulela esamanqamu emncintiswaneni ka-Mrs SA 2022.

Owayeyisitshudeni sase-UKZN Esigabeni Esandulela Esamanqamu eMncintiswaneni kaMrs SA

BY: .

Click here for English version

Oyisitshudeni sakudala sase-UKZN, ongusomabhizinisi, inkosikazi nomama, uNkk Andile Pierterson udlulele esigabeni esandulela esamanqamu emncintiswaneni ka-Mrs SA 2022.

UDkt Diane van Staden wethule inkulumo eqavile emhlanganweni we-Canadian Council of the Blind.

Isifundiswa sase-UKZN Sethule Inkulumo e-Canada

BY: .

Click here for English version

Ofundisa ophikweni lwamehlo njenge-Senior Lecturer obuye ahole izifundiswa ophikweni lokuFundisa nokuFunda e-UKZN uDkt Diane van Staden wenze izethulo emhlanganweni womkhandlu wabangaboni e-Canada, i-Canadian Council of the Blind (CCB) lapho enxuse khona ukuthi kuthuthukiswe ukutholakala kwezinsiza zokunakekela ababhekene nenkinga yokungaboni.

USolwazi Mariam Seedat-Khan weSikole seZenhlalo yoMphakathi.

Isazi seZenhlalo yoMphakathi e-UKZN Sihlonishwe Okokuqala yi-NRF

BY: .

Click here for English version

USolwazi Mariam Seedat-Khan, oyisazi sezeNhlalo yoMphakathi, i-Clinical Sociologist, eSikoleni seZenhlalo yoMphakathi, uhlonishwe okokuqala yi-National Research Foundation (NRF).