22 May 2019 Volume :7 Issue :30

Abafundi Bezobuhlengikazi Bagubhe iNyanga ye-Autism

Abafundi Bezobuhlengikazi Bagubhe iNyanga ye-Autism
Abafundi abenza unyaka wesine eMkhakheni wezobuHlengikazi benababafundisayo kweminye yemikhankaso yokugubha iNyanga ye-Autism.Click here for English version

Abafundi base-University of KwaZulu-Natal abenza unyaka wesine eMkhakheni wezobuHlengikazi bagubhe iNyanga ye-Autism kuMbasa(April) ngokubamba iqhaza emikhankasweni ehlukene ebihlelwe yi-Action in Autism, inhlangano engenzi nzuzo efundisa nge-autism, ifundise nezingane ezibanjwe yilokhu kugula.

Laba bafundi babambe iqhaza ngokusiza abazali balezi zingane nasemtholampilo ohlolela lokhu kukhubazeka njalo emva kwezinyanga ezine.

Abafundi bahlale nezingane ezinale nselelo, benza izingqwembe zokulungiselela i-Silent Walk yangesonto lesibili enyangeni.

Abafundisa ngezempilo yekhanda uNkk Ann Jarvis, uNkk Charlotte Engelbrecht noSolwazi Gugu Mchunu, oyilungu lesigungu se-Action in Autism, bebehola izitshudeni.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .