29 November 2018 Volume :6 Issue :61

Uthisha Wase UKZN Uthole Umklomelo we-Best Artiste

Uthisha Wase UKZN Uthole Umklomelo we-<em>Best Artiste</em>
Uthisha we-Jazz e-UKZN, uMnu Sibusiso Mashiloane, owine indondo ye-Best Artiste ku-All Africa Music AwardsClick here for English version

Uthisha we-Jazz e-UKZN, uMnu Sibusiso Mashiloane, uwine i-Best Artiste kumculo we-Jazz waseNingizimu Afrika ku-All Africa Music Awards (AFRIMA).

Uphinde wakhethwa esigabeni se-Best Male Artist eNingizimu ne-Afrika.

UMashiloane ubese-Accra e-Ghana zingama-24 kuLwezi 2018 ehambele umcimbi wokuklomelisa. I-AFRIMA yenziwelwa ukukhuthaza umculo wase Afrika omnandi ngendlela ehlukile emhlabeni jikelele; ukujabulisa izigidi zabalandeli ngokubeka umculo wase Afrika ezingeni eliphezulu kakhulu ngaphesheya kwemingcele yase Afrika.

UMashiloane wakhethwa ngeculo elithi Niza, elathathwa ku-albhamu yakhe yesibili ebizwa ngokuthi Rotha- A Tribute to Mama eyaphuma ngonyaka wezi-2017. Imvelaphi yakhe yaba nesandla eculweni elithi Niza. ‘Sengilalele ngabuka nemidanso yesintu eminingi, kusukela kuZangoma kuya kumaSokane- umsindo nesigqi yikona okwangikhuthaza ukuba ngibhale iculo Niza,’ esho.

UMashiloane wakhethwa kanye nabanye abaculi okufaka phakathi u-Cassper Nyovest, Kwesta, Nasty C kanye no-Shane Eagle.

UMashiloane ubejabule kakhulu futhi eziqhenya ngokumela iNingizimu Afrika kuMiklomelo yama-AFRIMA wathi, ‘Mina nomculo wami siphila emphakathini engiwubiza ngekhaya kanti futhi angeke ngakwazi ukubhala umculo engiwenzayo ngaphandle komthelela wezwe lami kanye nedolobha engihlala kulo. Kungenza ngiziqhenye kakhulu ukuthi ngiyakwazi ukumela isiko lami ngomculo ngiphinde ngibongwe ngokuwenza.’

Mashiloane ungumculi omkhulu futhi uyawuthanda umculo. Uneziqu zeMastazi ku-Jazz Performance futhi waphumelela nge-cum laude e-UKZN okuyilapho efundisa khona i-Jazz. Inhloso yakhe ukufundisa nokuhlela umculo oculwa bukhoma nabafundi bakhe, bagxile kubabhali bomculo baseNingizimu Afrika. Okwamanje uqedela izifundo zakhe ze-PHD e-UKZN, ugxile kubabhali bomculo baseNingizimu Afrika.

Amagama: nguMelissa Mungroo 

Isithombe: Sinikeziwe


author : .
author email : .