08 November 2018 Volume :6 Issue :58

Inxusa le-One Young World lase-UKZN

Inxusa le-One Young World lase-UKZN
UMnu Kwazini ZuluClick here for English version

Umfundi wase-UKZN, uMnu Kwazini Zulu, usengakwazi ukufaka ukuba yinxusa le-One Young World kuhlu lemiklomelo yakhe. 

UZulu - owayenguMongameli we-Enactus - ungumfundi oseneziqu kuzifundo zezokuKhangisa Nokuthengwa Kwezinsiza eKolishi Lezifundo zoMthetho Nezokuphatha aphinde abe ngumeluleki osebenza ngokuzimela kwezobuholi nezamabhizinisi kumabhizinisi asemancane. Usanda kubuya eNgqungqutheleni ye-One Young World e-Hague e-Netherlands.

Zilinganiselwa ku-1800 izithunywa ezakhethwa emazweni ayi-196 ukuba zihambele iNgqungquthela. Izithunywa sezijoyine uhleloxhumano lwabaholi abayizi-10 000 abacabanga njengabo emhlabeni wonkana futhi sebeqokwe njengamaNxusa e-One Young World.

I-One Young World (OYW) yinhlangano engenzi nzuzo ezinze e-UK eqoqa ndawonye abaholi abasha abakhaliphe kakhulu futhi abafunwa ngapha nangapha abavela emhlabeni wonke, babathuthukise ukuze bakhe ubuhlobo obuqinile ukuze balethe ushintsho oluhle. I-OYW ihlela iNgqungquthela yaminyaka yonke lapho intsha enamathalente ayigugu kakhulu ezinkampanini zomhlaba nasezweni, ama-NGO, amanyuvesi kanye nezinye izinhlangano eziphambili zihlanganiswa nabaholi bomhlaba abasebenza njengabaluleki be-One Young World. Kule ngqungquthela, izihambeli zidingida, zakhe futhi zabelane ngezisombululo zezinkinga umhlaba wonke obhekene nazo ukuze kuzanywe ukuthola izindlela zokubambisana nokwabelana ngezindlela ezinhle ezinhlelweni zomhlaba jikelele.

Aseke baba ngabaluleki be-OYW phakathi kwabanye abaningi yilowo owayenguNobhala we-UN, uNjengele Kofi Annan; owayenguMongameli wase-Ireland, uMary Robinson; Umphathi wakwa-Unilever, uPaul Polman; umsunguli we-Virgin Group, uSir Richard Branson; U-Archbishop Emeritus, u-Desmond Tutu; Owahlonishwa ngeNobel Peace Prize Laureate, uSolwazi Muhammad Yunus; yilowo owayenguMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela; kanye nomlingisi, u-Emma Watson.

Okokuqala ngqa kulo nyaka, izihambeli zahanjelwa ngumculi nosomabhizinisi u-Akon, umlingisi u-Terry Crews kanye nonobuhle u-Naomi Campbell.

'Ukukhethwa ukuba ngimele izwe lami, idolobha kanye neNyuvesi kule ngosi yomhlaba jikelele phakathi kwezinkulungwaneni ezinye ezifana nami, ngisho nezinolwazi ngaphezu kwami ezingabaholi abasebancane, kuyintokozo enkulu kimina,' kusho uZulu. 'Ngangihlale ngikholwa ukuthi nginobizo lokuba ngithinte izimpilo zabantu ngokusebenzisa ubuholi bezamabhizinisi. Ngizizwa ngithokoze kakhulu ngokukhethwa ukuba ngibambe iqhaza kulo mhlangano ohloniphekile ngokuvamile kuba ngabaholi bezwe kanye nosomabhizinisi abavelele kuphela abakwazi ukuba yingxenye yawo. Lokhu kusho ukuthi ngingumlondolozi wezobuholi kanye nomthelela kwezomphakathi omele abaholi abasebasha emhlabeni jikelele emphakathini wami, eNyuvesi, edolobheni nasezweni lami,' kuqhuba yena.

Ababambiqhaza bakhethwa ngokubuka ikhono abalibonisile lobuholi, ukukhathazeka ngezinkinga ezithinta umhlaba wonke, ikhono lokukwazi ukuqhamuka nezixazululo ezinomthelela, ukusebenzisana, nobufakazi bokuzibophezela ekuzinikeleni nakweminye imisebenzi yangaphandle.

Amagama: U-Indu Mooedley 

Isithombe: Sinikeziwe


author : .
author email : .