15 July 2015 Volume :3 Issue :33

UDkt Langa Khumalo wase-UKZN ukhethelwe ukuba kwibhodi ye-AFRILEX

UDkt Langa Khumalo wase-UKZN ukhethelwe ukuba kwibhodi ye-AFRILEX
uDkt Langa Khumalo.

Click here for English version

UMqondisi weHhovisi LeNyuvesi LezokuHlelwa NokuThuthukiswa KoLimi,uDkt Langa Khumalo ukhethwe  njengelungu lebhodi  i- African Association for Lexicography (AFRILEX).

UKhumalo, ukhethwe engqungqutheleni yama-20 ye-AFRILEX ebihlelwe yi-ULPDO e-UKZN mhla ziyi- 6 – 9 kuNtulikazi, uzoba yilungu lebhodi iminyaka emibili kuze kushaye isikhathi sokhetho olusha.

UKhumalo uthe ubuka isikhundla sakhe kwibhodi njengokuhlonishwa kweqhaza alibambili ngomsebenzi wakhe emkhakheni wezekhophasi yezichazamazwi. Uthi uyaziqhenya ngokuhola iqembu labahleli bengqungquthela abahlele le ngqungquthela ngempumelelo.

Raylene Captain-Hasthibeer


author : .
author email : .