28 October 2022 Volume :10 Issue :49

Usuku LwezeMidlalo Lokugubha Iminyaka Engama-33 Kwasungulwa Isikole saseLadysmith

Usuku LwezeMidlalo Lokugubha Iminyaka Engama-33 Kwasungulwa Isikole saseLadysmith
UDKT Khumbuzile Khumalo (ongowesithathu usuka kwesobunxele) enika izitifiketi nezipho umsunguli wesikole kanye nezihlobo zabasunguli besikole.Click here for English version

Umkhakha wase-UKZN wesayensi ekhuthaza ezempilo, ukuzivocavoca nokugcebeleka, iBiokinetics, Exercise and Leisure Sciences (BELS) ilekelele isikole Inkanyezi Special School sase-Ladysmith ngokuhlela usuku lwe-123 lokuqwashisa kanye nezemidlalo ukugubha ukusungulwa kwalesi sikole eminyakeni engama-33 eyedlule.

Usuku luqale ngemashi emgwaqweni omkhulu iSteadville, obuholwa abashayi bezigubhu basesikoleni, kwalandela ibhola lomnqakiswano, elikanobhutshuzwayo, elomphebezo kanye nokusubatha, ukubala okunye obekwenziwa.

‘Ezemidlalo kanye nezokungcebeleka kuyingxenye ebalulekile ekukhuleni kanye nasekuthuthukeni kwabafundi,’ kusho ofundisa iBELS e-UKZN uDkt Khumbuzile Khumalo. ‘Kusiza imizwa ngokuphelele, ukukhula ngokomzimba, ezenhlalo, ngokwengqondo kanye nobuhlakani. Ngokuzibandakanya nezemidlalo ezehlukene, umfundi uzuza amakhono, obungcweti kanye nokwezethemba okusiza ukuthi bathuthuke njengabantu.’

UKhumalo, abambiza ngothando ngo-“KK’’, uthe: ‘Inhloso yami ukusungula umdlalo igoalball kanye nekhilikithi yabangaboni emiphakathini ebincishwe amathuba ngilekelelwa abaxhumanisi balemidlalo KwaZulu-Natali.’

Uthishanhloko uNkk Busisiwe Mbuyisa ubonge uKhumalo ngalolu hlelo, eqinisekisa ukuthi usuku lube yimpumelelo futhi lube olukhethekile kubo bonke. ‘Siyabonga Dr KK ngokusikhuthaza kanye nokuzikhandla kwakho ukukhuthaza ukufunda okubandakanya wonke umuntu kanye nokuqwashisa ngezemidlalo ezehlukene kubantu abangaboni. Sibheke phambili ekuqalisweni nasekwenziweni kwale midlalo.’

Lo mcimbi bewesekwe umphakathi waseLadysmith, uMnyango wezeMfundo, uphiko lombutho wezempi kuleli, iSouth Sfrican National Defence Force (SANDF), umbutho wamaphoyisa iSouth African Police Services (SAPS) kanye nezinye izikole zabafundi abanezidingo ezikhethekile.

Abaxhasi bekuyisikhwama, iSouth Afarican National Zakah Fund (SANZAF), uphiko olweseka abaphila nokukhubazeka iDisability Support Unit kanye ne-aQuelle.

Izihambeli kanye nezikhulumi kubalwa kuzo abasungula ngokuhlanganyela isikole uNkk Phumzile Faith Nyembe, Nkk Cherry Mndaweni kanye noNkk Shedina Zwane, bese kuthi izihambeli ezihloniphekile bekungabafundi abathathu ababefunda kulesi sikole asebeke bamela iNingizimu Afrika phesheya kwezilwandle uMnuz Smanga Mbatha, Nksz Nontobeko Mabizela noNksz Zama Msibi.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .