19 November 2021 Volume :9 Issue :49

Abafundi Base-UKZN Baphume Isibili Kwi-Youth Innovation Challenge

Abafundi Base-UKZN Baphume Isibili Kwi-Youth Innovation Challenge
Kusuka kwesobunxele: UNks u-Nitasha Pillay, uMnu u-Nathan Pillay, noMnu u-Jirah Moodley we-Tagged AI ophume isibili kwi-Youth Innovation Challenge Awards ebise-Botanical Gardens mhla we-10 ngoLwezi wezi-2021.Click here for English version

Ithimba labafundi base-UKZN elikhaliphile nelikhuthalele ukusebenzela umphakathi liphume endaweni yesibili kwi-@021 Youth Innovation Challenge (i-YIC) ehlelwa yi-Innovate Durban. Kulomqhudelwano bekukhona abantu abangama-60 namathimba angama-23 akuyona yonke iKwaZulu-Natali ukudingida isihloko sakulonyaka esithi: Response to Crisis.

I-Innovate Durban (i-RF) NPC yinkampani engenzi nzuzo eyasungulwa ngonyaka wezi-2017 ukuthi ibe yindlela yokuthi uMasipala waseThekwini alekelele ngayo ukweseka izinto ezintsha, abantu abenza izinto ezintsha ngezinhlelo, ucwaningo, ukuqeqesha nokuthuthukisa amakhono. 

I-YIC wuhlelo olukhulu lwe-Innovate Durban. Ihlose ukucija intsha ngezindlela ezintsha zokwenza izinto ukubhekana nezinselelo zemiphakathi namabhizinisi endawo. Endleleni okwenziwa ngayo kucijwa intsha, iqeqeshwe kwi-coding, ukukhangisa ngamabhizinisi ayo nokukhombisa ukuxazulula izinkinga ngokuhlanganyela.

Ithimba lase-UKZN beligxile kwi-Sustainable Development Goal (SDG) 11 yeNhlangano Yezizwe, ethinta amadolobha nemiphakathi okuchumayo. UNks u-Nitasha Pillay, uMnu u-Jirah Moodley noMnu u-Nathan Pillay akade bengamalungu ethimba elibizwa ngokuthi yi-Tagged AI (Artificial Intelligence) benze ubuchwepheshe bokuvikela izingane nokunqanda ukushushumbiswa kwabantu.

Lelithimba liwine umklomelo ongamaR25 000. Lizoxhaswa yi-Innovate Durban unyaka ukuphucula nokwethula ubuchwepheshe balo. Ngaphezu kwalokho uNks Pillay uklonyeliswe ngeZutari Woman in Design Award ‘ngomsebenzi wakhe, intshisekelo, umqondo obukhali nokukhuthala ezinkundleni’ ze-YIC.

Umholi we-Tagged AI leader nongumfundi weSayensi Yamakhompiyutha owenza unyaka wokugcina Moodley uthi kumqoka ukuthi intsha ibambe iqhaza ekuqhamukeni nezisombululo uma kunezinselelo. ‘Intsha yaseNingizimu Afrika iyikusasa lezwe lethu. Uma yonke intsha ingabamba iqhaza ekucabangeni izinto ezintsha zokuxazulula izinselelo zeNingizimu Afrika, izwe lethu lingathuthuka libe nekusasa eliqhakazile,’ kusho yena. 

Umfundi owenza unyaka wesithathu kwi-BCom Marketing and Information Systems uNks Pillay wangenela umqhudelwano ngoba sifuna ukushintsha umhlaba nokukhuthaza abanye abantu. ‘Ungazithambisi uma uhlangana nezinselelo kodwa uzibambe ziqine,’ kusho yena.

UNks u-Pillay, oyimenenja yomsebenzi e-Enactus UKZN, ne-Peer Academic Mentor e-UKZN ne-Youth Ambassador for Women in Tech South Africa, uthe ubuchwepheshe yisikhali esinamandla emphakathini wanamuhla. ‘Kusukela ngisemncane ngangihlale ngibamba iqhaza ezinselelweni ezazingenza ukuthi ngicabange ngendlela ehlukile. Ngenkathi sengifunda iBanga 7, ngabamba iqhaza emqhudelwaneni i-First Lego League robotics. Kade ngaba nothando nenhliziyo yokwenza izinto ezintsha nokuba negalelo ngomsebenzi wami. Ngikholwa wukuthi uma unikela umsebenzi wakho kuNkulunkulu, uba yisisekelo semicabango nemibono yakho.’

Umfundi owenza unyaka wokuqala we-BSc Computer Science uMnu Pillay (ongumfowabo ka-Nitasha) wangena kwi-YIC ukuzivivinya. ‘Ngithanda izinselelo ezintsha, ikakhulu ezithinta ubuchwepheshe. Zivivinye ukuze ukhule nsuku zonke. Khumbula ukuthi ukukhula kuqala ngosuka lapho ukhona,’ kusho yena.

‘Nginothando olukhulu lobuchwepheshe. Lomqhudelwano ungifundise amakhono amaningi nezindlela zokubhekana nezinselelo, ngiqhamuke namaqhinga amasha,’ kwengeza uMnu u-Pillay. ‘Kungenxa yokungazithambisi, uthathe indawo yakho, wenze ushintsho.’

Kulomqhudelwano ithimba lihambele ithimba esigcwawini sokucobelelana ngolwazi ngesikhathi sekhefu langoMandulo lapho lafunda khona ngokudweba, ubunikazi bomsebenzi, ukubaluleka kwama-SDGs nokuxazulula izinkinga. ‘Ngahlangana nabasunguli bezinto abavelele nabaanomdlandla. Angikuzwakalanga kuwumqhudelwano ngoba wonke amathimba ayenombono wokwenza ushintsho ngezisombululo zawo,’ kusho uNks u-Pillay. Yena no-Moodley bawina imiklomelo emcintiswaneni okubuzwa imibuzo kuwona.

Nakuba ikhono labo lokukhuluma elisezingeni eliphezulu lenza kwabukeka kulula, ithimba libhekane nezinselelo eziningi njengokuba nethuba lokubhala izivivinyo nokwenza eminye imisebenzi yesikole. ‘Ukuthola ubuchwepheshe obudingekayo bekungumqansa omkhulu. Ngemva kocwaningo, saqhumuka neqhinga, sathola i-hardware ngemali encane,’ kusho u-Moodley.

Ithimba libonge bonke abalesekile ngesikhathi somqhudelwano othathe inyanga yonke. ‘Sibonga ngokukhethekile uMnu Kyle Bryce Khedun (owenza unyaka wesithathu kwi-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) ngokusisiza esigabeni sokucabanga umdwebo. Sibonga umdidiyeli wase-UKZN uMnu Joash Govindsamy (umsunguli we-Green Gold Technology nowawina kwi-2016 Youth Innovation Challenge) ngokucathulisa wonke amathimba ase-UKZN.’ Babonge ne-Innovate Durban nethimba okukhona kulona uNks Susanne Ramsunder (uMholi) noMnu Sakhiwo Rewu.

UNks noMnu u-Pillay babonge abazali bako u-Pam no-Terence Pillay ‘ngokuseseka, nokuhlale bevivinya indlela esicabanga ngayo nangokusikhulekela.’

Ithimba lase-Durban University of Technology liphume phambili ngomsebenzi walo wemisubelo yabantu besifazane eyonga imvelo, kwathi abafundi baseMangosuthu University of Technology baphuma isithathu nge-App yokuthi izivakashi zalapha ekhaya nezaphesheya ngokusebenzisa izinto zokuthutha umphakathi eziphephile.

Kubehluleli kowamanqamu bekukhona:
U-Aurelia Albert, isikhulu esiphezulu se-Innovate Durban
U-Justice Matarutse waseThekwini Municipality
U-Vishen Pillay we-Adams & Adams
U-Shaun Tait we-Domini Foundation
U-Richard Ahlschlager we-Zutari

Amagama: wu-Raylene Captain-Hasthibeer

Izithombe: yi-Innovate Durban neZithunyelwe


author : .
author email : .