19 November 2021 Volume :9 Issue :49

I-Durban International Film Festival Yethule i-Student Film Festival

I-Durban International Film Festival Yethule i-Student Film Festival
I-DIFF ifuna izicelo zabafundi abenza amafilimu ukuthi bathumele umsebenzi wabo.Click here for English version

Isiphethu International Student Film Festival (i-IISFF) yokuqala, ehlelwa yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu, izokwethulwa ngesikhathi se-Durban International Film Festival (i-DIFF).

LeFestiveli ihlose ukuqhakambisa nokugubha umsebenzi wezitshudeni ezingabenzi bamafilimu angezimpilo zabo ngeso elisha.

Abafundi abenza amafilimu bayanxuswa ukuthi bathumele umsebenzi wabo womzuliswano wokuqala oqala mhla wama-21 kuya kowama-30 wangoNtulikazi wezi-2022. Umnqamlajuqu wokuthumela ngumhla wezi-28 kuNhlolanja wezi-2022. Ukubheka ukufaneleka, imali yokuthumela nokuthumela, bheka i-FilmFreeway ku: https://www.filmfreeway.com/durbanfilmfest.

Indikimba ye-IISFF yakulonyaka ithi Migration, phecelezi ukufuduka. Ukufuduka kufakazela ukuthi ukucasha ebusika, ukuzihlola nokushintsha indlela yokuziphaka kukhona ukuze kuhlengeke impilo.

‘I-Isiphethu International Student Film Festival yokuqala ihlose ukuqhakambisa imbangela yokufuduka nomphumela wakho empilweni yabantu nezinye izidalwa ngokugubha isibindi nokugqugquzela ingxoxo ngemifanekiso nomsindo. Imiphumela emihle izala izindlela ezintsha zokusebenza, yenze abantu ukuthi bafunde futhi basebenzise izindlela ezintsha zokuphila,’ kusho imenenja yomsebenzi uMnu uSakhile Gumede.

I-IISFF izokwethula uxhaxha lwemiklomelo emisha ukukhuthaza nokufukamela intsha enethalente emafilimini, njengemiklomelo Yefilimu Evelele neYomqondisi ovelele.

I-IISFF nohlelo lokucija nesemina kungumyombo wehlelo lwesiphethu kwi-DIFF oluhlose ukufundisa nokuhlomisa abenzi bamafilimu abancane, ukubenza bazethembe nokwabelana ngolwazi lwemboni nolucija intsha.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .