14 October 2021 Volume :9 Issue :44

I-Cabaret and Beyond Festival Yase-UKZN Iletha Umculo Weshashalazi Omusha EThekwini

I-Cabaret and Beyond Festival Yase-UKZN Iletha Umculo Weshashalazi Omusha EThekwini
Ithimba le-Cabaret and Beyond Festival (kusuka kwesobunxele) ngu-Amanda Kunene, u-Lyle Buxton, u-Sam Landers noTshepo Kcokoane.Click here for English version

Kuzokwethulwa umculo weshashalazi omnandi e-Seabrooke Theatre kusukela mhla we-15 kuya mhla wama-24 kuMfumfu.

I-Cabaret and Beyond Festival (i-CAB) egabe ngezingoma ezintsha ezingama-20 zabaqambi bezingoma abangama-21 iwuvuthondaba lomsebenzi wokubhala wezinyanga ezintathu obuhlelwe ngumfundisi womculo wase-UKZN uDkt Roland Perold ecelwe yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) eKolishi lezesiNtu.

Umqondisi we-CCA uDkt Ismail Mahomed uthi i-CAB yengeza umculo weshashalazi obukhoma ohlelweni lwamafestiveli ayo. ‘Ngokwengeza yona ohlelweni oluvele luyimpumelelo sifisa ukubamba iqhaza ekuvuseleleni umnotho wezamasiko oshaywe wumvalelwandlini. Umculo weshashalazi uphakathi kwezikaqedisizungu nezokuphawula emphakathini. Ingaba ngukudlala nokuba nesidingo,’ kusho u-Mahomed.

Lelidili lihlelwe ngumqondisi ohlonishwayo waseThekwini u-Steven Stead wodumo lwe-KickstArt. ‘Njengomqondisi, ikakhulu womculo weshashalazi, akuvamile ukuqondana nezingoma ezintsha neziqanjwe ngabantu. Kumnandi kakhulu ukuthola nokuthuthukisa umsebenzi omusha nowabaqambi bezingoma baseNingizimu Afrika! Ziningi izinto ezihlukile kuloluhlelo, njengendlela ezibekeke ngayo nomculo omnandi kakhulu,’ kusho u-Stead.

Ithimba labane abanethalente lo-Amanda Kunene, u-Sam Landers, uTshepo Kcokoane no-Lyle Buxton lizokhonjiswa indlela wumqondisi nomshayi wopiyano u-Wessel Odendaal. Imisiko izokwenziwa nguKarabo Legoabe Mtshali onethalente, osanda kuhlonishwa kwi-Mail & Guardian 200 Young South Africans 2021.

Abaqambi bezingoma baqhamuka eNingizimu Afrika yonke njengaseThekwini, eGoli, e-Cape Town nase-Gqeberha (e-Port Elizabeth) lapho khona ukubambisana neMandela Bay Theatre Complex kuzoholela ekudlaleni komculo weshashalazi ngoNdasa ngonyaka ozayo.

Ngesi-CAB Festival, abaqambi bezingoma ababili (noma amathimba abhalayo) anomsebenzi othembisayo azothola ukuxhaswa ukuthi athuthukise umsebenzi wawo ngokubambisana ne-CCA.

I-CAB ingumsebenzi ohlose ukukhangisa ngokubhalwa komculo weshashalazi omusha nendawo ozodlalwa kuyona. Ngenkathi abaqambi bezingoma bekhangisa ngomsebenzi wabo, izethameli zizokhuthazwa ukuthi zibambe iqhaza, zininge, zihleke, zikhale, zibe yingxenye yokuthuthukisa lomsebenzi odlondlobalayo kulelizwe. Eminye imininingwane iyatholakala ku:https://www.cabfestival.com/the-creatives.

Ebusuku kuzoqalwa ngehora lesikhombisa ebusuku kanti ngamaSonto kuzoba ngele-11 ekuseni. Imigomo ye-COVID-19 izohlonishwa.

Amathikithi abiza u-R100 nezaphulelo zebhansela kubafundi. (Amathikithi osuku lokwendlalela mhla wezi-15 abiza uR70).

Kungabekiswa ku: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1508544749

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: ngu-Charles Dlamini


author : .
author email : .