20 May 2021 Volume :9 Issue :16

Isifundiswa Sesoyiloji Sase-UKZN Siqokelwe Ukuba Ngumcwaningi we-CREST

Isifundiswa Sesoyiloji Sase-UKZN Siqokelwe Ukuba Ngumcwaningi we-CREST
USolwazi Radhamany Sooryamoorthy. Click here for English version

USolwazi WeSosiyoloji eSikoleni SezeSayensi YezeNhlalo, u-Radhamany Sooryamoorthy uqokelwe ukuba wumcwaningi e-Stellenbosch University.

Lesisikhundla seminyaka emithathu sinikwa abantu abakhombise amangwevu emkhakheni wabo kanti inhloso wukubafaka ezinhlelweni zocwaningo ezihambisana nomnyango wabo.

U-Sooryamoorthy usecwaninge, washicilela amaphepha ocwaningo amaningi emkhakheni wesayensi wesosiyoloji nesayensi yezokuxhumana. Izindlela zakhe ezihlelekile kwi-scientometrics yizona ezimenze waqokelwa lesi sikhundla. Uzosebenza e-Centre for Research on Evaluation, Science and Technology (e-CREST) ngenkathi enza ucwaningo.

I-CREST, eyasungulwa ngonyaka wezi-1995, iyisikhungo socwaningo oluhlanganisa imikhakha ehlukene lwase-Stellenbosch University. Lugxile kwisayensi yesosiyoloji, i-scientometrics nezifundo zesayensi nokusungulwa kwezinto ezintsha. NgoNdasa wezi-2014, i-CREST yagixatshezwa nge-Centre of Excellence (i-COE) igixatshezwa yi-National Research Foundation (i-NRF): i-DST-NRF Centre of Excellence in Scientometrics ne- Science, Technology and Innovation (STI) Policy (SciSTIP).

U-Sooryamoorthy uchaze lelithuba ‘njengethuba eliyingqayizivele lokusebenza nezifundiswa ezivelele e-Centre.’ Lomsebenzi wocwaningo uzomenza ukuthi afinyelele kwezinye izizindalwazi ezingafinyeleleki kalula zase-Stellenbosch University. Wake waba ngomunye wabasizi bezikhulu zocwaningo enyuvesi.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .