15 October 2020 Volume :8 Issue :44

Owayengumfundi Uvelele Kwezokwelashwa Kwamehlo

Owayengumfundi Uvelele Kwezokwelashwa Kwamehlo
Owayengumfundi wase-UKZN, uNkk Siphokazi Pearl Mahapa.Click here for English version

Owayengumfundi weziqu ze-Bachelor of Optometry, uNkk Siphokazi Pearl Mahapa usenamagumbi amabili ezindawo zokuhlola amehlo ezindaweni ezimbili eGauteng e-Randburg nase-Midrand, kanti uhlose ukuvula ezinye!

UMahapa, owakhulela eMgungundlovu, waqeda izifundo ekhempasini yase-UKZN i-Westville ngonyaka wezi-2009.

Ungumnikazi we-Visioneyes Optometrist. ‘Ukusiza iziguli zami ngosizo oluphelele nokwakha ubudlelwano nazo zonke yinto eseqhulwini kimina,’ kusho yena.

I-Visioneyes, eyasungulwa ngonyaka wezi-2018, igxile ekuhlinzekeni ngosizo olunqala iziguli. ‘Siphokophela ukuhlinzeka ngosizo olusezingeni oluphezulu nolunakekela isiguli ngasinye,’ kusho uMahapa, ogcizelele ukuthi umagange ukukhulisa ibhizinisi lakhe nolwazi lwakhe emkhakheni wezokunakekela amehlo. Uthi impumelelo yakhe ingenxa yokuziqoqa nokuzinikela esikoleni nasemsebenzini.

Ngenkathi esafunda, uMahapa wayecabanga ukuthi uyogcina esebenzela ezinye zezinkampani ezinkulu kodwa wabona ukuthi kunezinye izindlela zokwenza izinto.

‘Uhambo lwami lokufunda alubanga lula. Imali yayihlale iyinkinga, ngakho ngathola itoho lokuba wumsizi e-Spec Savers. Kwangivula amehlo ngebhizinisi lomsebenzi wami. Esikoleni kuyafundwa kuphela. Ngafunda okuningi, ngakhuthazeka yithimba lase-Spec Savers nanabanye abafundisi esikoleni,’ kuchaza yena.

Ungowesithathu ezinganeni ezine. ‘Ngibe nenhlanhla ukwesekwa ngabazali bami ebumnandini noma ngibhekene nezinselelo ngesikhathi ngisafunda nangesikhathi sengisebenza.’

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .