10 September 2020 Volume :8 Issue :39

Owayengumfundi Wase-UKZN Wenza Ezibukwayo Emhlabeni Kwezamehlo

Owayengumfundi Wase-UKZN Wenza Ezibukwayo Emhlabeni Kwezamehlo
Owayengumfundi wase-KZN uNks uDuduzile Sibisi.Click here for English version

Owayengumfundi weziqu ze-Bachelor of Optometry uNks Duduzile Sibisi unamagumbi amabili okuhlola amehlo nakuba esemncane eneminyaka engama-25 vo kanti unezinhlelo zokuba namanye!

UNks Sibisi, owakhulela edolobhaneni lasemakhaya laKwaZulu-Natali i-Dannhauser, waphothula izifundo zakhe eWestville ngo-2016.

Manje ungumnikazi weSibisi Optometrists eTugela Ferry nomunye wabanikazi be-Central Medical Centre eMgungundlovu, eyasungulwa ngonyaka odlule.

‘Ngibambisene noMnu uSthembiso Bhengu e-Central Medical Centre, lapho kunguye ozinze khona ngenkathi mina ngizinze eTugela Ferry,’ kusho uNks Sibisi.

Waqala ukusebenza e-Torga Optical eMonti ngaphambi kokuthi athathe isikweletu sokuqala sebhizinisi lakhe.

‘Ngenza ucwaningo oluncane ngokuthi kungangibiza malina ukuvula indawo yami, ngenza uhlaka lwebhizinisi; angikaze ngibheke emuva kusukela ngaleyo nkathi,’ kusho yena. ‘Ngavula igumbi eTugela Ferry ngoLwezi wangowezi-2017.’

UNks Sibisi uthe ngenkathi eqala ukufundela i-opthomethri akukuningi ayekwazi ngalo mkhakha futhi engakaze ahlole ngisho amehlo. ‘Ngenxa yokuthi kwakuzwakala kuwumsebenzi omuhle ngaleso sikhathi, ngawuthatha. Njengomuntu okhuthele nozikhandlayo, ngayithanda i-opthomethri kanti konke sekuwumlando.’

Ekuqaleni konyaka odlule waqala ukusebenzisana nodokotela ababili uDkt uSanele Mdluli noDkt uSaziso Mthembu bavula i-Central Medical Centre eMgungundlovu.

Ngaphezu kwendawo yakhe, amanye amagumbi ngawe-occupational therapist, ungoti wokuzivocavoca, usohlalakahle, i-dietician ne-clinical psychologist.

‘Ukuba wusomabhizinisi omncane akulula; kuwumsebenzi omkhulu. Ngikwaze ukuphumelela ngenxa yamakhono ami obuholi nawokuxhumana.’

Ukhuthazwa wukuphumelela emsebenzini. ‘Ngiwumuntu onamaphupho nongenqeni ukuzama inhlanhla; yiloko okungikhuthazayo. Umama nomndeni wami wakhe yibona abangeseka kakhulu, nabangixhasayo.’

Isifiso sakhe wukuvula amanye amagumbi emadolobheni asemakhaya ukufukula imiphakathi yakhona.

UNks Sibisi ufisa ukwenza iziqu zeMasitazi nezobudokotela, agcine engumfundisi ‘Ukwabelana ngolwazi nokufundisa ngezinye zezinto engizithandayo.’

Amagama: nguNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .