10 September 2020 Volume :8 Issue :39

I-UKZN Ibalwa NamaNyuvesi Avelele Angama-400 Emhlabeni

I-UKZN Ibalwa NamaNyuvesi Avelele Angama-400 Emhlabeni
I-UKZN ikleliswe yaba eyesine eNingizimu Afrika ngokokukleliswa kwe-Times Higher Education.Click here for English version

INyuvesi yaKwaZulu-Natali (i-UKZN) okokuqala ngqa ibalwe namanyuvesi avelele angama-400 emhlabeni wonke ngokwezibalo ezintsha ze-Times Higher Education (THE) ngowezi-2020/2021.

I-UKZN ibekwe ku 351-400, isuka endaweni eyayikade ikuyo phambili ku 500 (401-500) ngo-2019/2020.

Loku kubeka i-UKZN endaweni yesine kumanyuvesi aseNingizimu Afrika.

Angaphezu kwama-1 400 amanyuvesi emazweni angama-92 ahlolwe yi-Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020/2021 ngocwaningo lwamanyuvesi. Lapha kusetshenziswa izinkomba ezihleliwe ezikala umsebenzi wesikhungo okubalwa kukona ukufundisa, ucwaningo, ukucashunwa, ukuxhaswa komkhakha nokuthatheka emhlabeni. I-UKZN ibalwe esicongweni ngokwesikali ngocwaningo nokucaphuna.

IPhini likaSekela-Shansela woCwaningo, uSolwazi Deresh Ramjugernath, lithe kumnandi kakhulu ukubona impumelelo yeNyuvesi kuze kube manje. Ezinyangeni ezintathu ezedlule, i-Center for World University Rankings (i-CWUR) ibeke i-UKZN kumaphesenti angama-2.4 amanyuvesi, yayibeka endaweni yama-477 phakathi kwamanyuvesi angama-20 000 emhlabeni.

USolwazi Ramjugernath uthe le mpumelelo iyizithelo zomsebenzi nokuzikhandla kwabasebenzi nezitshudeni zase-UKZN emsebenzini wokufunda nowesayensi, okufakazela indawo yeNyuvesi yokuba yisikhungo esigxile ocwaningweni emhlabeni. ‘Yizikhathi ezinzima lezi kuwona wonke amanyuvesi emhlabeni kodwa sizoqhubeka sibhekane nazo ngenhloso nomdlandla okufanayo, okube nemiphumela emihle.’

Futhi, i-UKZN izithole iyingxenye ye-Sunday Times Gen Next Awards yaminyaka yonke, lapho ikleliswe yabe eyesihlanu esigabeni se-Coolest Universities 2020. Isaveyi i-Sunday Times Gen Next iyisaveyi esihlonishwa kakhulu ethenjwayo futhi ehamba phambili ekuhlahleni okutholwa yintsha yaseNingizimu Afrika kusematheni futhi iletha ulwazi olubalulekile kubaphathi bezinkampani zokukhangisa, abezemikhiqizo, nabezemikhankaso yokudayisa. Amagama afinyelele ohlwini lakulo nyaka ahlanganisa ibhange lakwa-Capitec, Avon, WhatsApp, Apple, Uzalo, Always, DStv, Engen kanye ne-Woolworths Food.

Uma udinga eminye imininingwane ngokukleliswa i-Times Higher Education, ngena ku-: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking.

Amagama: ngu-Indu Moodley ne-Ndabaonline

Isithombe: ngu-Nomonde Mbheleauthor : .
author email : .