19 June 2020 Volume :8 Issue :27

Owayengumfundi WaseNyuvesi u-Zakes Bantwini Wemukelwe e-Harvard

Owayengumfundi WaseNyuvesi u-Zakes Bantwini Wemukelwe e-Harvard
Owayengumfundi wase-UKZN nomculi uZakes Bantwini. Click here for English version

Ingwazi yomculi we-house yaseNingizimu Afrika neyayingumfundi womculo e-UKZN uMnu Zakhele Madida, edume ngelika-Zakes Bantwini, wamukelwe e-Havard University Business School eMelika.

UMadida uzofundela ezebhizinisi lezokungcebeleka, ezomculo nezemidlalo e-Harvard. ‘Ngizoba neminyaka engama-40, ngiya e-Harvard, i-albhamu yami ethi Love, Light and Music izoba neminyaka eyishumi kanti ngizokwethula inkampani yomdanso yomhlaba i-ALL ELECTRONIC MUSIC; wusuku olukhulu kimina lolu,’ kusho yena.

Umkakhe uNandi wengeze ngokuthi: ‘Ngiyaziqhenya ngaye, ngempela uyisibonelo sokuthi kuyini ukuqhamuka ebunzimeni kepha ugcine uyinto enkulu.

‘Imqoka imfundo,’ kusho uMadida. ‘Ineqhaza elikhulu endimeni yomculo lapho umculi engakwazi ukubhekana nebhizinisi lemboni, aphinde anandise.’

Weluleke abafundi bomculo ukuthi baqhubeke nemfundo. ‘Abaculi abaphumelelayo badumile futhi bakwazi ukushintsha izinto. Njengamaciko afundile, sebenzisani amandla enu ukusimamisa ezobuciko zibe ngumkhakha omkhulu, nenze umculo ube yinto engadayiseka emhlabeni.

Ningabaculi abasafufusa ningakwazi ukushintsha imboni njengoba kungadingeki ithalente kuphela kepha futhi kudingeka nemfundo.’

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: nguNandi Madida


author : .
author email : .