21 May 2020 Volume :8 Issue :16

Isifundiswa Sezemfundo Kwesomhleli we-Journal of Education

Isifundiswa Sezemfundo Kwesomhleli we-Journal of Education
USolwazi u-Carol Bertram uqokelwe ukuba nguMhleli we-Journal of Education.Click here for English version

USolwazi eSikoleni sezeMfundo, USolwazi u-Carol Bertram, uqokelwe esikhundleni sokuba ngumHleli we-Journal of Education ehlonishwayo ye-SA Education Research Association.

Umsebenzi omkhulu ka-Bertram ukusimamisa i-Journal endleleni ezokwamukela izindaba ngocwaningo ngendlela evulelekile emphakathini.

‘Sisebenzisa uhlelo lobuchwepheshe oluvuleleke emphakathini olubizwa nge-Open Journal System esetshenziswa yi-UKZN,’ kusho yena. ‘Nginentshisekelo ngobumqoka bokwenza ukuthi izindaba ngocwaningo zitholakale futhi zivuleleke kuwona umuntu, zingavaleleki ngama- paywall. Umsebenzi wokushicilela amabhuku ocwaningo ezemfundo ephakeme umsebenzi ongenisa izindodla zamarandi, lapho abashicileli bethatha khona umsebenzi wabacwaningi (amaholo abo akhokhelwa ngemali yomphakathi), bathole amagunya awo bese bewudayisela izikhungo zemfundo ephakeme ngemali eshisiwe.’

Isifiso sakhe njengomhleli ukulawula ibhuku lezinga eliphezulu ngaphandle kwenzuzo, likhokhise imali engabizi yokushicilela izindaba kuthi ubunikazi bodaba buqhubeke nokuba ngobombhali walo bese kuthi udaba oluyi-PDF lutholwe uwonkewonke kwi-inthanethi.

‘Ngiyaziqhenya ukuthi i-Journal of Education ihlelwa ngokohlelo lwe-Scientific Electronic Library Online (i-SciELO SA), okusho ukuthi iyahambisana nemigomo eminingi ngokwezinga,’ kusho u-Bertram. ‘I-Journal ihlelwa futhi ngokwe-Directory of Open Access Journals -(iDOAJ), okuyindlela ehlela izinto ezishicilelwayo kwi-inthanethi yokuthi ulwazi lutholwe nguwonkewonke emabhukwini anamaphepha ocwaningo abuyekezwe abasemkhakheni ofanayo. Ngibonga ikakhulu u-Faith Magwaza woMtapo wolwazi wase-UKZN ozinikele ekushicileleni izinto zikawonkewonke ne-Scholarly Publishing Programme e-Academy of Science of South Africa, enabasebenzi abahle abazinikele ekwesekeni umsebenzi wokushicilela kawonkewonke eNingizimu Afrika!’ kwengeza u-Bertram.

Leli bhuku litholakala ku: https://journals.ukzn.ac.za/index.php/joe

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .