23 July 2020
Volume: 8
Issue: 32
UDkt Cara-Lesley Bartlett noDkt Shaun Groenink.

Ababengabafundi base-UKZN Bathole i-SARS-CoV-2 Emanzini Endle

BY: .

Click here for English version

I-GreenHill Laboratories yase-Hilton, eKwaZulu-Natali, lapho kwaqala khona ukutholakala komuntu ophethwe yi-COVID-19 eNingizimu Afrika, iyindawo yokuqala enegumbi locwaningo e-Afrika ukuthi ihlunge amanzi endle bese ibona i-SARS-CoV-2 RNA, okuyinto eyenzeke ngoNhlangulana ohlelweni lokuxilonga igciwane olufaka umsebenzi wabathathu ababengabafundi base-UKZN.

Abafundi emibukisweni ngemisebenzi eyayihlelwe yiKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi.

Ucwaningo Lwabaqashi Luveza Ukuthi I-UKZN Ivelele Ngabafundi

BY: .

Click here for English version

I-South African Graduate Employers Association (i-SAGEA) isanda kwenza ucwaningo lokuqhathanisa abaqashi kanti imiphumela iveze ukuthi i-UKZN iphakathi kwamanyuvesi ayishumi aphambili eNingizimu Afrika uma kuziwa emibukisweni yokukhangisa ngemisebenzi nezinto zokuthuthukisa imisebenzi.

UDkt Trishana Ramluckan owenza iziqu zobuDokotela kwezeMthetho eSikoleni sezoMthetho.

OwezobuDokotela KwezeMthetho Kwabangama-50 Abavelele e-Afrika

BY: .

Click here for English version

UDkt Trishana Ramluckan owenza iziqu zobuDokotela kwezeMthetho eSikoleni sezoMthetho uhlonishwe ngokufakwa kocwaningo lwakhe kwi-Top 50 Women in Cybersecurity in Africa yokuqala, eyethulwe engqungqutheleni yezokuphepha kwi-inthanethi e-Quartecon.